Video

Thánh Lễ Chúa Nhật 5 TN Năm A – 9/2/2020 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật 5 TN Năm A – 9/2/2020 dành cho những người không thể đến nhà thờ   Bài Ðọc I: Is 58, 7-10 “Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”. Trích sách Tiên tri Isaia. Này đây Chúa phán: “Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ …

xem thêm

Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Tư Quanh Năm 2/2/2020 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Tư Quanh Năm 2/2/2020 dành cho những người không thể đến nhà thờ     Bài Ðọc I: Xp 2, 3; 3, 12-13 “Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn”. Trích sách Tiên tri Xôphônia. Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong …

xem thêm

Thánh Lễ CN 3 TN Năm A dành cho những người không thể đến nhà thờ

Chúa Nhật Thứ Ba Quanh Năm 26/1/2020 dành cho những người không thể đến nhà thờ         Bài Ðọc I: Is 9, 1- 4 (Hr 8, 23b – 9, 3) “Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại”. Trích sách Tiên tri Isaia. Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn …

xem thêm