Video

Thánh Lễ Chúa Nhật 3 MPS C: 5/5/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Phục sinh 5/5/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ       Bài Ðọc I: Cv 5, 27b-32. 40b-41 “Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: “Ta …

xem thêm

Thánh Lễ CN 2PS C 28/4/2019 Dành Cho Những Người Không Thể Đến Nhà Thờ

Bài Ðọc I: Cv 5, 12-16 “Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ. …

xem thêm

Lễ Vọng Phục sinh 20/4/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Phúc Âm Năm C: Lc 24, 1-12 “Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết?” Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mồ mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mồ, nhưng bước vào, các bà …

xem thêm