Tin Giáo Phận

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục GPCT 2019

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục  GPCT 2019 Thứ Ba, ngày 15-01-2019: Cha An-rê Hồng Anh Kiệt nhận nhiệm sở họ đạo Đất Sét. Thứ Tư, ngày 16-01-2019: Cha Gs. Nguyễn Văn Hùng nhận nhiệm sở họ đạo Trà Ban. Thứ Năm, ngày 17-01-2019: Cha Lc. Nguyễn Hùng Cường nhận nhiệm sở họ đạo Giuse. Thứ Sáu, ngày 18-01-2019: Cha Tm. …

xem thêm

Cáo Phó Bà Cố Anna Hồ Thị Xinh

CÁO PHÓ  ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,  hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)   Bà Cố Anna Hồ Thị Xinh Là thân mẫu Cha Giuse Nguyễn Hoàng Minh, Cha sở họ đạo Đất Sét Hạt Bạc Liêu Được Chúa gọi về lúc 5g15 ngày 04 tháng 01 năm 2019. Hưởng thọ 71 tuổi Thánh lễ …

xem thêm

Cáo Phó Bà Cố Maria Trần Thị Sáu

CÁO PHÓ  ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,  hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)   Bà Cố Maria Trần Thị Sáu Thân mẫu Dì M. Tania Nguyễn Thị Tuyết Thanh Là Nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ Hiện đang Phục vụ tại Họ Đạo Mỹ Xuyên    Qua đời lúc 15g20, ngày …

xem thêm

Điểm Lại Các Sự Kiện Quan Trọng Của GPCT Năm 2018

Điểm Lại Các Sự Kiện Quan Trọng Của GPCT Năm 2018 Tháng 1/2018: Ngày 25.01.2018: Cha Phêrô Nguyễn Văn Sang qua đời tại Đài Loan khi đi trị bệnh. Ngày 29.01.2018 Cha Đôminicô Đặng Xuân Đồng qua đời tại Nhà Hưu Lm GPCT   Tháng 2/2018: Ngày 05.02.2018  khai mạc Tuần tĩnh tâm Lm trong Giáo phận.Số Lm về dự …

xem thêm