SN Trong Tuần

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XVII Thường Niên

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN   CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 13,44-52 Để mạc khải về nước trời, trong tuần qua, Chúa Giêsu đã dùng rất nhiều hình ảnh cụ thể, thông qua các dụ ngôn như: Người gieo giống, cỏ lùng, hạt cải, nắm men trong bột… để sánh ví. Tin mừng hôm …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 17 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 17 Thường Niên Thứ hai (Mt 13,31-35) Sứ điệp: Người Kitô hữu như là những hạt cải và nắm men được Thiên Chúa gieo vào trần gian để làm cho Nước Chúa phát triển. Cầu nguyện: Lạy CG, chỉ với một nhóm Mười Hai nhỏ bé được Chúa gieo vào một dân tộc, mà …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 17 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 17 Thường Niên Chúa Nhật Tuần 17 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 17 Thường niên. Thứ Ba tuần 17 Thường niên. Thứ Tư tuần 17 Thường niên. Thứ Năm tuần 17 Thường niên. Thứ Sáu tuần 17 Thường niên. Thứ Bảy tuần 17 Thường niên.   VUI MỪNG BÁN TẤT CẢ Chúa …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 16

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 16 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mt 12,38-42   A. Hạt giống… Những người biệt phái không nhận Chúa Giêsu là Messia vì họ cố chấp, nhưng họ viện cớ là vì họ không …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XVI Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XVI Thường Niên Lm Seoka CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Mt 12, 38-42. Thứ ba: Mt 12, 46-50. Thứ tư: Kính thánh nữ Maria Magđalêna. Thứ năm: Mt 13, 10-17. Thứ sáu: Mt 13, 18-23. Thứ bảy: Kính thánh Giacôbê Tông đồ.   CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A Mt 13, 24-43 …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 16 TN 2020

5 Phút Lời Chúa Tuần 16 TN 2020   19/07/20 CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN – A Mt 13,24-43   TRỞ NÊN LÚA TỐT “Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” (Mt 13,30) Suy niệm: Cỏ lùng và lúa tốt mọc lên trên cùng một thửa …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 16 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 16 Thường Niên Thứ Hai tuần 16 Thường niên. Thứ Ba tuần 16 Thường niên. Thứ Tư tuần 16 Thường niên. Thứ Năm tuần 16 Thường niên. Thứ Sáu tuần 16 Thường niên. Thứ Bảy tuần 16 Thường niên.   ĐÒI DẤU LẠ Thứ Hai tuần 16 Thường niên Lời Chúa: Mt 12,38-42 Khi …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 16 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 16 Thường Niên Thứ hai (Mt 12,38-42) Sứ điệp: CG đến không phải để làm những dấu lạ nhãn tiền chiều theo tính hiếu kỳ và sự cứng lòng của con người. Chúng ta hãy hoàn toàn tín nhiệm vào Chúa. Cầu nguyện: Lạy CG, con thấy điều làm cho Chúa đau khổ nhất đó …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 15 TN 2020

5 Phút Lời Chúa Tuần 15 TN 2020   12/07/20 CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – A Mt 13,1-23   NGƯỜI GIEO GIỐNG LẠC QUAN Chúa Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Người gieo giống ra đi gieo giống.” (Mt 13,3) Suy niệm: Những loài cây họ đậu có một khả năng đặc biệt. …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XV Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XV Thường Niên CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A.. Thứ hai: Mt 10, 34-11,1. Thứ ba: Mt 11, 20-24. Thứ tư: Mt 11, 25-27. Thứ năm: Mt 11, 28-30. Thứ sáu: Mt 12, 1-8. Thứ bảy: Mt 12, 14-21. CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A Mt 13, 1-23 Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống …

xem thêm