SN Trong Tuần

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XIX Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XIX Thường Niên Lm Seoka CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A.. Thứ  hai: 2Cr 9,6-10; Ga 12, 24-26. Thứ ba: Mt 18,1-5.10.12-14. Thứ tư: Mt 18, 15-20. Thứ năm: Mt 18, 21-19,1. Thứ sáu: Mt 19, 3-12. Thứ bảy: Lc 1, 39-56. CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A Mt 14, 22-33 Cuộc đời chúng ta …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 19 tháng 8.2020

5 Phút Lời Chúa Tuần 19 tháng 8.2020 09.08.20 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A Mt 14,22-33 TIN VÀO ĐỨC KI-TÔ HẰNG SỐNG   Ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên   10/08 THÁNH LÔ-REN-XÔ                                                                                   Ga 12,24-26 Sứ điệp: Nhờ cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su đã phục sinh và đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Để được sống đời đời, người theo Chúa chỉ có một chọn lựa: chết đi cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa. Cầu nguyện: …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 19 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 19 Thường Niên   Chúa Nhật 19 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 19 Thường niên. Thứ Ba tuần 19 Thường niên. Thứ Tư tuần 19 Thường niên. Thứ Năm tuần 19 Thường niên. Thứ Sáu tuần 19 Thường niên. Thứ Bảy tuần 19 Thường niên.   XIN CHO CON ĐI TRÊN MẶT …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 18 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 18 Thường Niên   Chúa Nhật 18 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 18 Thường niên. Thứ Ba tuần 18 Thường niên. Thứ Tư tuần 18 Thường niên. Thứ Năm tuần 18 Thường niên. Thứ Sáu tuần 18 Thường niên. Thứ Bảy tuần 18 Thường niên.     ANH EM HÃY CHO HỌ …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên Thứ hai (Mt 14,13-21) Sứ điệp: Những công việc của con người tự nó không có giá trị siêu nhiên, nhưng khi cộng tác với Thiên Chúa, nó sẽ trở thành hành động cứu độ. Cầu nguyện: Lạy CG, trước sự kiện Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, con …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XVIII Thường Niên

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN Lm Seoka  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN A Is 55, 1-3; Rm 8, 35. 37-39; Mt 14, 13-21 Tin mừng hôm nay khắc họa khuôn mặt của một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót nơi Đức Giêsu. Thánh Matthêu cho biết Chúa Giêsu chính là hiện thân của lòng thương xót …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 18 tháng 8.2020

5 Phút Lời Chúa Tuần 18 tháng 8.2020   01/08/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT Mt 14,1-12   VỊ NGÔN SỨ “CHÍNH HÃNG” Vua Hê-rô-đê đã bắt ông Gio-an, xiềng ông lại, và tống ngục vì chuyện bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm- Mùa Quanh Năm –- Tuần 17 

Hạt Giống Nẩy Mầm- Mùa Quanh Năm –- Tuần 17  Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mt 13,31-35   A. Hạt giống… Dụ ngôn hạt cải và nắm men : Vấn đề : Có người hồ nghi khi thấy thực tế khiêm nhường của công …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 17 TN 7.2020

5 Phút Lời Chúa Tuần 17 TN 7.2020 26.07.20. 27.07.20. 28.07.20. 29.07.20. 30.07.20. 31.07.20. 26.07.20 CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN – A Mt 13,44-52 VUI MỪNG BÁN TẤT CẢ   “Nước Trời giống như chuyện kho báu dấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có …

xem thêm