SN Trong Tuần

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 10 Thường niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 10 Thường niên Thứ Hai tuần 10 Thường niên. Thứ Ba tuần 10 Thường niên. Thứ Tư tuần 10 Thường niên. Thứ Năm tuần 10 Thường niên. Thứ Sáu tuần 10 Thường niên. Thứ Bảy tuần 10 Thường niên.   PHÚC THAY Thứ Hai tuần 10 Thường niên Lời Chúa: Mt 5, 1-12 Khi …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 10

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 10   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mt 5,1-12 * Đặt trong sơ đồ chung của Tin Mừng Mt : Bắt đầu từ hôm nay, Phụng vụ chọn đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. Các bài Tin Mừng từ hôm nay đến Thứ …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 10 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 10 Thường Niên Thứ hai (Mt 5,1-12) Sứ điệp: Tám mối phúc thật của CG chính là giải đáp cho vấn nạn làm thế nào để được hạnh phúc thật. Con người sẽ được hạnh phúc thật khi tin vào CG và đón nhận sứ điệp của Người. Cầu nguyện: Lạy CG, cứ theo …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 9 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 9 Thường Niên Thứ hai (Mc 12,1-12) Sứ điệp: Đến muôn đời Thiên Chúa là tình yêu. Vì yêu thương mà Người đã thực hiện chương trình cứu độ. Dù ta phá vỡ chương trình của Người, Người vẫn một lòng yêu thương và tiếp tục thực hiện những việc kỳ diệu. Cầu nguyện: …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 9 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 9 Thường niên Thứ Hai tuần 9 Thường niên. Thứ Ba tuần 9 Thường niên. Thứ Tư tuần 9 Thường niên. Thứ Năm tuần 9 Thường niên. Thứ Sáu tuần 9 Thường niên. Thứ Bảy tuần 9 Thường niên.   TẢNG ĐÁ GÓC Thứ Hai tuần 9 Thường niên Lời Chúa: Mc 12, 1-12 …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 9

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 9 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mc 12,1-12 A. Hạt giống… Đây là một ẩn dụ. mà Chúa Giêsu dùng để ám chỉ các nhà lãnh đạo tôn giáo do thái. Ông chủ vườn …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 8

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 8   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mc 10,17-27 A.  Hạt giống… Nhân vật của câu chuyện này đã gây ra hai tình cảm của Chúa Giêsu đối với anh, biểu lộ qua hai ánh mắt Ngài nhìn : Khi biết …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IX Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IX Thường Niên Lm Seoka LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. Thứ Hai: Mc 12, 1-12. Thứ Ba: Mc 12, 13 -17. Thứ Tư: Mc 12, 18-27. Thứ Năm: Mc 12, 28b-34. Thứ Sáu: Mc 12, 35-37. Thứ bảy: Mc 12, 38-44. LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Xh 19,3-8a. 16-20b; Rom. 8,22-27; Ga 7,37-39) Chiều hôm nay, chúng …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 6.2020

5 Phút Lời Chúa Tháng 6.2020 01/06/20 THỨ HAI TUẦN 9 TN Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh Mc 12,1-12  1 02/06/20 THỨ BA TUẦN 9 TN Mc 12,13-17  4 03/06/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN   6 04/06/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN Mc 12,28b-34  8 05/06/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN Th. Bô-ni-phát, giám …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần VII Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Tuần VII Phục Sinh Lm Seoka CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A. Thứ hai: Ga 16, 29-33. Thứ ba: Ga 17,1-11a. Thứ tư: Ga 17, 11b-19. Thứ năm: Ga 17, 20-26. Thứ sáu: Ga 21, 15-19. Thứ bảy: Ga 21, 20-25. CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A Mt 28, 16-20 Hôm nay cùng với …

xem thêm