SN Trong Tuần

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 32 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 32 Thường Niên 09/11 CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ                                                   Ga 2,13-22 Sứ điệp: Thân thể Đức Kitô Phục Sinh là nơi Thiên Chúa hiện diện và tỏ mình cho mọi người. Mỗi người Kitô hữu cũng phải trở thành đền thờ xứng đáng cho Thiên Chúa ngự. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tạ …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 32 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 32 Thường Niên Chúa Nhật 32 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 32 Thường niên. Thứ Ba tuần 32 Thường niên. Thứ Tư tuần 32 Thường niên. Thứ Năm tuần 32 Thường niên. Thứ Sáu tuần 32 Thường niên. Thứ Bảy tuần 32 Thường niên. VỪA MANG ĐÈN, VỪA MANG DẦU Chúa Nhật …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXII Thường Niên – Lm Viki

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXII Thường Niên                                                                            Lm Viki CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Ga 2, 13-22. Thứ ba: Lc 17, 7-10. Thứ tư: Lc 17, 11-19. Thứ năm: Lc 17, 20-25. Thứ sáu: Lc 17, 26-37. Thứ bảy: Lc 18, 1-8. CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN A Mt 25, 1-13 Tin mừng hôm nay, Chúa …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 32 Thường Niên A

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 32 Thường Niên A Mt 25,1-13 A. Hạt giống… Dụ ngôn mười cô phù dâu : dạy về sự tỉnh thức : – Kitô hữu tỉnh thức là để đón chờ Đức Kitô (chàng rê() đến. – Phải tỉnh thức luôn luôn vì không ai biết chừng nào Đức Kitô đến. – Tỉnh thức …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXI Thường Niên – Lm ViKi

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXI Thường Niên                                                                                               Lm Viki   CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.. Thứ hai: LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN (2/11) Thứ ba: Lc 14, 15-24. Thứ tư: Lc 14, 25-33. Thứ năm: Lc 15, 1-10. Thứ sáu: Lc 16, 1-8. Thứ bảy: Lc 16, 9-15.     CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN KÍNH TRỌNG THỂ …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXI Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI – LỄ CÁC LINH HỒN Lời Chúa : Ga 6, 51-59 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 31 Thường Niên

 Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 31 Thường Niên 01/11 CÁC THÁNH NAM NỮ                                                                                Mt 5,11-12a Sứ điệp: Nhưng ai sống đời chứng nhân Nước Trời theo tinh thần của Chúa Giêsu, sẽ được hạnh phúc thực. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã trình bày cho con nẻo đường đi đến cõi phúc muôn đời. Chúa đã đi trước …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 31 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 31 Thường Niên Chúa Nhật 31 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 31 Thường niên. Thứ Ba tuần 31 Thường niên. Thứ Tư tuần 31 Thường niên. Thứ Năm tuần 31 Thường niên. Thứ Sáu tuần 31 Thường niên. Thứ Bảy tuần 31 Thường niên. LÀ ANH EM VỚI NHAU Chúa Nhật 31 …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10 Tháng 11/2020

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10 Tháng 11/2020   01/11/20 CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – A   Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12a   PHÚC CHO NGƯỜI HIỀN LÀNH “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” (Mt 5,4) Suy niệm: Tục ngữ Việt có câu: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, Người khôn …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Kính Thánh Simon Và Giuđa Tông Đồ

Ngày 28/10 HAI THÁNH SIMON & GIUĐA TÔNG ĐỒ Lc 6,12-19 * Lịch Sử Thánh Simon với biệt hiệu là “nhiệt thành”, có lẽ là đảng viên của nhóm chiến đấu quốc gia Zêlốt (Mt 10,4 ; Mc 3,18 ; Lc 6,15 ; Cv 1,14). Ngoài ra chúng ta cũng không biết ngài được gọi là gia nhập vào nhóm Mười …

xem thêm