SN Trong Tuần

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXX Thường Niên – Lm Vika   

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXX Thường Niên – Lm Vika    CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN A.. Thứ hai: Lc 13, 10-17. Thứ ba: Lc 13,18-21. Thứ tư: Lc 6, 12-19. Thứ năm: Lc 13, 31-35. Thứ sáu: Lc 14, 1-6. 11 Thứ bảy: Lc 14, 1.7-11.                                                                                                CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN A Mt 22, 34-40 YÊU NHƯ …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXX Thường Niên – Lm. Giuse Nguyễn

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXX Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI Lời Chúa : Lc 13, 10-17 Nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 30 Thường Niên A Mt 22,34-40 A. Hạt giống… Trả lời cho một Luật sĩ hỏi “Giới răn nào trọng nhất ?”, Chúa Giêsu đưa ra hai giới răn mến Chúa và yêu người. Đặc biệt, Ngài nói “Giới răn thứ hai cũng giống giới răn thứ nhất”, và “Toàn thể lề luật và …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-31 Tháng 10/2020

5 Phút Lời Chúa Từ 21-31 tháng 10/2020    21/10/20 THỨ TƯ TUẦN 29 TN Lc 12,39-48   NGƯỜI QUẢN GIA TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở?” (Lc 12,42) Suy niệm: Lo cho cuộc sống được an toàn …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên 18/10  THÁNH LUCA THÁNH SỬ                                                                       Lc 10,1-9 Sứ điệp: Chúa sai người môn đệ đi truyền giáo trong một môi trường khó khăn, nguy hiểm để ban tặng bình an, giúp đỡ người đau yêu và loan báo Tin Mừng. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa sai bảy mươi hai môn …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI Lời Chúa: Lc 12,13-21 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXIX Thường Niên

 Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXIX Thường Niên CHÚA NHẬT  LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO. Thứ hai: Lc 12, 13-21. Thứ ba: Lc 12, 35-38. Thứ tư: Lc 12, 39-48. Thứ năm: Lc 12, 49-53. Thứ sáu: Lc 12, 54-59. Thứ bảy: Lc 13, 1-9. CHÚA NHẬT  LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Hai từ “truyền giáo” hình như gây phản …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 29 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 29 Thường Niên   Chúa Nhật 29 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 29 Thường niên. Thứ Ba tuần 29 Thường niên. Thứ Tư tuần 29 Thường niên. Thứ Năm tuần 29 Thường niên. Thứ Sáu tuần 29 Thường niên. Thứ Bảy tuần 29 Thường niên.     TRẢ VỀ THIÊN CHÚA Chúa …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm 17+18/10 Và Chúa Nhật 29 TN A

Hạt Giống Nẩy Mầm 17+18/10 Và Chúa Nhật 29 TN A   Ngày 17/10. THÁNH INHAXIÔ THÀNH ANTIÔKIA. Ngày 18/10  THÁNH SỬ LUCA.. CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN. Ngày 17/10 THÁNH INHAXIÔ THÀNH ANTIÔKIA Ga 12,24-26 * Lịch Sử Sinh tại Syrie qua đời tại Rôma dưới thời Trajan (98-117). Thánh Ignatio với biệt danh là Theophoros (người mang Chúa) là vị …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI Lời Chúa : Lc 11,29-32 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na …

xem thêm