SN Trong Tuần

HGNM Những Ngày Lễ Đặc Biệt Tháng 12

HGNM Những Ngày Lễ Đặc Biệt Tháng 12   Ngày 3/12 THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ Mc 16,15-20 * Lịch Sử Thánh Phanxicô Xaviê sinh năm 1506 tại lâu đài Xaviê trong một gia đình quyền quý của Vương quốc Navarre nhỏ bé miền Bắc nước Tây Ban Nha ngày nay. Khi Ngài 5 tuổi, nước Tây Ban Nha thôn tính và …

xem thêm

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Tuần II Mùa Vọng

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Tuần II Mùa Vọng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, năm B. Thứ Hai tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Ba tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Tư tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Năm tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Sáu tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Bảy tuần 2 Mùa Vọng. NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 2 MV B

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG B Mc 1,1-8 A. Hạt giống… Ý tưởng chính của Lời Chúa hôm nay là “dọn đường”: Ngôn sứ Isaia cho biết mục đích của việc dọn đường là “để cho Đức Chúa đến”. (các câu 2-3) Gioan Tiền Hô kêu gọi thính giả mình dọn đường bằng cách sám hối. (các câu 4-5) Chính …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10 Tháng 12/2020

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10 Tháng 12/2020 01.12.20 THỨ BA TUẦN 1 MV Lc 10,21-24 XIN ĐƯỢC TRỞ NÊN BÉ MỌN   “Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21) Suy niệm: Nhóm Bảy Mươi Hai môn đệ trở về, hớn hở khoe …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 1 Mùa Vọng

  Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 1 Mùa Vọng   (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm B) (Thứ Hai tuần 1 Mùa Vọng) (Thứ Ba tuần 1 Mùa Vọng) (Thứ Tư tuần 1 Mùa Vọng) (Thứ Năm tuần 1 Mùa Vọng) (Thứ Sáu tuần 1 Mùa Vọng) (Thứ Bảy tuần 1 Mùa Vọng)   NGƯỜI GIỮ CỬA (Chúa Nhật …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 1 Mùa Vọng

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 1 Mùa Vọng   THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG                                                                                        Mt 8,5-11   Sứ điệp: Chúa Giê-su đến trong trần gian và Người cứu độ tất cả mọi người, không trừ một ai. Nhưng được cứu độ hay không là tùy ta có lòng tin hay không.   Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXIV Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXIV Thường Niên                                                        Lm Viki CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN A KÍNH TRỌNG THỂ CHÚA KITÔ, VUA VŨ TRỤ Suy niệm 1: Hôm nay, Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Chúa Kitô Vua, …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B Mc 13,33-37 A. Hạt giống… Hoàn cảnh soạn tác : Vào thời các thánh sử viết Tin Mừng thì các tín hữu đều nghĩ rằng Chúa sắp quang lâm. Người ta nôn nóng chờ Chúa đến để rước mình lên thiên đàng. Người ta còn nghĩ rằng ngày quang lâm …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 34 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 34 Thường Niên Thứ hai (Lc 21,1-4) Sứ điệp: Đối với Chúa, điều quan trọng không phải là số lượng, nhưng là thái độ khi ta làm việc lành. Những việc làm của ta, dù nhỏ bé, nếu được thực hiện với lòng yêu mến và tín thác nơi Chúa, Ngài sẽ vui nhận. …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 34 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 34 Thường Niên Chúa Nhật 34 Thường niên, năm A: Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ. Thứ Hai tuần 34 Thường niên. Thứ Ba tuần 34 Thường niên. Thứ Tư tuần 34 Thường niên. Thứ Năm tuần 34 Thường niên. Thứ Sáu tuần 34 Thường niên. Thứ Bảy tuần 34 Thường niên.   …

xem thêm