SN Trong Tuần

Các Bài Suy Niệm Lễ Thánh Giuse Thợ

Các Bài Suy Niệm Lễ Thánh Giuse Thợ SUY NIỆM 1: Đức Giêsu về quê. 1 SUY NIỆM 2: Giuse trong xóm nhỏ điêu tàn. 3 SUY NIỆM 3: Thánh Giuse: người lao động. 4 SUY NIỆM 4: Thánh Giuse Thợ. 4 SUY NIỆM 5: Thánh Giuse. 5 SUY NIỆM 6: Thánh Giuse Thợ. 7 SUY NIỆM 7: Thánh Giuse. …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 4 Phục Sinh

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 4 Phục Sinh  Thứ hai tuần 4 Phục Sinh_Ga 10, 1-10. Thứ hai tuần 4 Phục Sinh II_Ga 10, 11-18. Thứ ba tuần 4 Phục Sinh. Thứ tư tuần 4 Phục Sinh. Thứ năm tuần 4 Phục Sinh. Thứ sáu tuần 4 Phục Sinh. Thứ bảy tuần 4 Phục Sinh.   Thứ hai tuần …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 5 – 2023

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 5 – 2023 Mời bạn tải file  5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 5 –  theo link bên dưới Xem và tải file dưới dạng văn bản   1/05/23 THỨ HAI TUẦN 4 PS Th. Giu-se thợ 07/05/23 CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – A. 14/05/23 CHÚA NHẬT TUẦN 6 …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 3 Phục Sinh

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 3 Phục Sinh Thứ hai tuần 3 Phục Sinh. Thứ ba tuần 3 Phục Sinh. Thứ tư tuần 3 Phục Sinh. Thứ năm tuần 3 Phục Sinh. Thứ sáu tuần 3 Phục Sinh. Thứ bảy tuần 3 Phục Sinh. Thứ hai tuần 3 Phục Sinh Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Hôm sau, đám người …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 2 Phục Sinh

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 2 Phục Sinh Thứ hai tuần 2 Phục Sinh. Thứ ba tuần 2 Phục Sinh. Thứ tư tuần 2 Phục Sinh. Thứ năm tuần 2 Phục Sinh. Thứ sáu Tuần 2 Phục Sinh. Thứ bảy Tuần 2 Phục Sinh. Thứ hai tuần 2 Phục Sinh  Lời Chúa: Ga 3, 1-8 Khi ấy, trong nhóm …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Thứ hai Tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. Thứ ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. Thứ tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. Thứ năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. Thứ sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. Thứ bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. Thứ hai Tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH Lời …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần Thánh

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần Thánh   THỨ HAI TUẦN THÁNH. THỨ BA TUẦN THÁNH. THỨ TƯ TUẦN THÁNH. THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THỨ SÁU TUẦN THÁNH. ÐÊM THÁNH VỌNG CHÚA PHỤC SINH.   THỨ HAI TUẦN THÁNH Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 4 – 2023

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 4 – 2023 Mời bạn tải file  5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 4 –  theo link bên dưới Xem và tải file dưới dạng văn bản   02/04/23 CHÚA NHẬT LỄ LÁ – A. 09/04/23 CHÚA NHẬT PHỤC SINH – A. 16/04/23 CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – A. …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 5 Mùa chay

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 5 Mùa chay   Thứ Hai sau Chúa Nhật 5 mùa Chay năm A-B_ Ga 8, 1-11 Thứ hai sau Chúa Nhật 5 mùa Chay năm C_Ga 8,11-20 Thứ Ba sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay. Thứ tư sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay. Thứ năm sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay. Thứ sáu …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 4 Mùa chay

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 4 Mùa chay   Thứ hai sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Thứ ba sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Thứ tư sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Thứ năm sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Thứ sáu sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Thứ bảy sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Thứ hai …

xem thêm