SN Trong Tuần

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 2 Mùa Chay B

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY Mc 9,2-10 A. Hạt giống… Tường thuật Chúa Giêsu biến hình nằm trong phần thứ 3 của quyển Tin Mừng Máccô, phần được các nhà nghiên cứu Thánh Kinh đề tựa là “Mầu nhiệm Con Người”. Tường thuật này lại đi liền sau lời Chúa Giêsu loan báo cuộc chịu nạn sắp tới (Mc 8,31-38). …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phê-Rô

22/02 Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phê-Rô   Mt 16,13-19 Sứ điệp: Chúa Giê-su thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đơcs tin của Thánh Phê-rô. Ngài được Chúa đặt làm thủ lãnh của Hội Thánh. Hiệp thông cùng Hội Thánh có nghĩa là phải hiệp thông với Thánh Phê-rô và người kế vị là Đức Thánh Cha. Cầu nguyện: Lạy …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-28 Tháng 02/2021

5 Phút Lời Chúa Từ 21-28 Tháng 02/2021   21/02/21 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – B Mc 1,12-15  CHÚA CHỊU CÁM DỖ Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ. ( Mc 1,13) Suy niệm: Mùa Chay là một hành trình “chịu cám dỗ” theo chân Chúa Giê-su. Cám dỗ đến từ Xa-tan, “tên cám …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 1 Mùa Chay B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 1 Mùa Chay B Mc 1,12-15 A. Hạt giống… Bài Tin Mừng ngắn này gồm 2 phần : Tường thuật Chúa Giêsu chịu cám dỗ (cc 12-13) : Máccô không viết nhiều về những cơn cám dỗ, chỉ ghi hai chi tiết : – Chúa Giêsu sống giữa loài dã thú : chi tiết …

xem thêm

Xem Lại Manna Lương Thực Hằng Ngày (ngày thường)

Xem Lại Manna Lương Thực Hằng Ngày (ngày thường) Mục Manna Lương Thực Hằng Ngày (ngày thường) đã đăng trọn năm. Quý vị nào muốn xem lại xin vào chuyên mục Manna Lương Thực Hằng Ngày  theo thứ tự từ cột 6 đến 1. Bắt đầu với : Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay Xin bấm vào link …

xem thêm

Xem Lại Loạt Bài Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Xem Lại Loạt Bài Cầu Nguyện Với Lời Chúa Mục Cầu Nguyện Với Lời Chúa đã đăng trọn năm. Quý vị nào muốn xem lại xin vào chuyên mục Cầu Nguyện Với Lời Chúa theo thứ tự từ cột 6 đến 1. Bắt đầu với Thứ Tư Lễ Tro. Xin bấm vào link dưới đây: CAU NGUYEN VOI LOI CHUA

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Thứ Tư Lễ Tro

Hạt Giống Nẩy Mầm Thứ Tư Lễ Tro Mt 6,1-6.16-18 A. Hạt giống… Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu dạy về 3 việc đạo đức tiêu biểu mà người Do thái thường làm, đó là bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Qua 3 việc tiêu biểu này, chúng ta có thể hiểu về tất cả những việc đạo …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 06 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 06 Thường Niên   Chúa Nhật 6 Thường niên, năm B. Thứ Hai tuần 6 Thường niên. Thứ Ba tuần 6 Thường niên. Thứ Tư tuần 6 Thường niên. Thứ Năm tuần 6 Thường niên. Thứ Sáu tuần 6 Thường niên. Thứ Bảy tuần 6 Thường niên.   MUỐN VÀ CÓ THỂ Chúa Nhật …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần VI Mùa Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần VI Mùa Thường Niên Thứ hai (Mc 8,11-13) Sứ điệp: Để được CG làm phép lạ cần phải có lòng tin. Cầu nguyện: Lạy CG, những người Pha-ri-siêu đòi hỏi Chúa một dấu lạ từ trời, nhưng Chúa đã thở dài não ruột và Chúa bỏ họ mà đi. Con nhìn thấy họ có …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa 3 Ngày Tết

Cầu Nguyện Với Lời Chúa 3 Ngày Tết MỒNG MỘT TẾT Mt 6,25-34 Sứ điệp: Người Kitô hữu không được quá lo lắng về vật chất vì tin tưởng nơi Thiên Chúa là Cha Toàn Năng và đầy yêu thương. Với niềm tin ấy, người Kitô hữu chu toàn bổn phận hằng ngày và quy hướng tất cả cuộc sống …

xem thêm