SN Trong Tuần

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tháng 11.2021 – Abba

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tháng 11.2021 – Abba https://abbalaycha.wordpress.com 01/11/21 THỨ HAI TUẦN 31 TN Lễ Các Thánh Nam Nữ 07/11/21 CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN  B   14/11/21 CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – B. 21/11/21 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – B  LỄ CHÚA KITÔ VUA   24/11/21 THỨ TƯ TUẦN 34 TN. Các Thánh Tử Đạo Việt …

xem thêm

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 10/2021

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 10/2021 Link tải về: 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 10 – 2021     01/10/21 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN  03/10/21 CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN B 10/10/21 CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN B 17/10/21 CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN B 24/10/21 CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tháng 10.2021 – Abba

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày https://abbalaycha.wordpress.com   03/10/21 CHÚA NHẬT  27 TN-B Mc 10,2-12. 10/10/21 CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – B  Mc 10,17-30. 17/10/21 CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – B  (Thánh Inhatiô Antiôkia, GM tử đạo) Mc 10,35-45. 24/10/21 CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN – B. 31/10/21 CHÚA NHẬT 31 TN – B  Mc 12,28-34.    THÁNG …

xem thêm

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 09/2021

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 09/2021 Link tải về 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 09 – 2021   01/09/21 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG  05/09/21 CHÚA NHẬT TUẦN 23 TNB 12/09/21 CHÚA NHẬT TUẦN 24 TNB 19/09/21 CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN B 26/09/21 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN  B 01/09/21 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tháng 9.2021 – Abba

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tháng 09 – 2021 Trích Tập Sách “5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày” https://abbalaycha.wordpress.com 01/09/21 THỨ TƯ TUẦN 22 TN.B 05/09/21 CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN B 12/09/21 CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN B. 19/09/21 CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN B. 26/09/21 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN B. 01/09/21 THỨ TƯ TUẦN 22 TN Lc …

xem thêm

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 08/2021

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 08/2021 Link tải về 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 08 – 2021    01/08/21 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – B. 08/08/21 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – B Ga 6,41-51. 15/08/21 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – B Đức Mẹ hồn xác lên trời Lc 1,39-56 22/08/21 CHÚA …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tháng 8.2021 – Abba

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tháng 08/2021 Trích Tập Sách “5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày” https://abbalaycha.wordpress.com   01/08/21 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – B Ga 6,24-35. 08/08/21 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – B Ga 6,41-51. 15/08/21 LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI LỄ TRỌNG – BUỘC Lc 1,39-56. 22/08/21 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – B  Ga …

xem thêm

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 07/2021

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 07/2021 Link tải về 5P LC – thang 7-2021   01/07/21 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN 04/07/21 CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – B  11/07/21 CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – B  18/07/21 CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN – B  25/07/21 CHÚA NHẬT TUẦN 17 TN – B  01/07/21 THỨ …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tháng 7.2021 – Abba

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tháng 7.2021 Trích Tập Sách “5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày” https://abbalaycha.wordpress.com  Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG BẢY 2021 Ý Phổ Quát: CHO TÌNH HUYNH ĐỆ XÃ HỘI  Cầu cho tất cả mọi người luôn biết can đảm và nhân từ trong việc đối thoại và tình bạn hữu, cho dầu …

xem thêm

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 06/2021

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 06/2021 Link tải vể: 5 Phút Lời Chúa  06 – 2021 01/06/21 THỨ BA TUẦN 9 TN Th. Giút-ti-nô, tử đạo Mc 12,13-17. 06/06/21 CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – B KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ Mc 14,12-16.22-26. 13/06/21 CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – B Mc 4,26-34. 20/06/21 CHÚA NHẬT …

xem thêm