SN Trong Tuần

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2 MV

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2 MV Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai  Lc 5,17-26 A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này tường thuật phép lạ của Chúa Giêsu chữa một người bại liệt : – Người bại liệt này gặp rất nhiều cản trở khiến khó mà tới gần được Chúa …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Phanxicô Xaviê

Ngày 3/12 THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ Mc 16,15-20 * Lịch Sử Thánh Phanxicô Xaviê sinh năm 1506 tại lâu đài Xaviê trong một gia đình quyền quý của Vương quốc Navarre nhỏ bé miền Bắc nước Tây Ban Nha ngày nay. Khi Ngài 5 tuổi, nước Tây Ban Nha thôn tính và sát nhập Navarre khiến gia đình Ngài lâm cảnh …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 12 – 2021

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 12/2021 Mời bạn tải file  5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 12 – 2021 theo link bên dưới Xem và tải file dưới dạng văn bản 01/12/21 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV Mt 15,29-37  05/12/21 CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – C Lc 3,1-6 12/12/21 CHÚA NHẬT TUẦN …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 1 MV

HẠT GIỐNG NẨY MẦM TUẦN 1 MV Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mt 8,5-11 A. Hạt giống… Chúa Giêsu đã đánh giá viên đại đội trưởng như thế này : “Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế”. Mỗi khi Chúa Giêsu …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tháng 12.2021 – Abba

THÁNG 12/2021 5 PHÚT LỜI CHÚA MỖI NGÀY Trích Tập Sách “5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày” https://abbalaycha.wordpress.com     01/12/21 THỨ TƯ TUẦN 1 MV Mt 15,29-37. 05/12/21 CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – C Lc 3,1-6. 12/12/21 CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV. 19/12/21 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – C  Lc 1,39-45. 26/12/21 CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 34

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 34 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 21,1-4   A. Hạt giống… Gương dâng cúng của một bà goá : – “Bà góa” : Xã hội do thái không có những quy định …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 33 (Có video)

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 33 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 18,35-43   A. Hạt giống… Chuyện này có 3 vai : Người mù :             – Ban đầu anh “ngồi” (thụ động) “ăn xin” (sống bám) …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Ngày 9/11 Lễ  Cung Hiến Thánh Đường Latêranô (có video)

Ngày 9/11 Cung Hiến Thánh Đường Latêranô   Ga 2,13-22 * Lịch Sử Đại thánh đường Latêranô được dâng kính Đâng Cứu Thế và từ thế kỷ XII cũng được dâng kính thánh Gioan Tẩy Giả, là nhà thờ cổ nhất của Đức Giáo Hoàng, được mang danh là “Mẹ và là Đầu của mọi nhà thờ trên thế giới”. Sau …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 32 (Có video)

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 32   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 17,1-6 A. Hạt giống… Trong đoạn Tin Mừng này, Thánh Luca gom chung 3 lời dạy của Chúa Giêsu. Tất cả đều rất thực tế cho …

xem thêm

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 11/2021

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 11/2021 Link tải về:  5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 11 – 2021     01/11/21 THỨ HAI TUẦN 31 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12a 07/11/21 chúa nhật tuần 32 tn – b  Mc 12,38-44  14 14/11/21 CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – B  Kính trọng thể Các …

xem thêm