GPCT-Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục 26-6-2019 Tại Nhà Thờ Sóc Trăng

print