Giáo Lý 5 phút GPCT

GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 50

GIÁO HUẤN SỐ 50: 10/11/2019 ĐIỀU RĂN THỨ CHÍN (2): NHỮNG ĐÒI BUỘC H. Sự trong sạch còn đòi buộc ta những điều nào khác nữa không? (579) T. Sự trong sạch còn đòi buộc ta: Một là sống nết na và đoan trang. Hai là ngăn chặn thói khiêu dâm đang lan tràn. Ba là thanh tẩy môi trường xã …

xem thêm

GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 49

GIÁO HUẤN SỐ 49: 3/11/2019   ĐIỀU RĂN THỨ CHÍN (1) H. Điều răn thứ chín dạy ta sự gì? (576) T. Điều răn thứ chín dạy ta phải chiến thắng đam mê xác thịt, trong tư tưởng, cũng như trong ước muốn. Điều răn này dựa trên Lời Chúa dạy: “Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ …

xem thêm

GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 48

GIÁO HUẤN SỐ 48: 27/10/2019  ĐIỀU RĂN THỨ TÁM H. Điều răn thứ tám dạy ta sự gì ? (569) T. Điều răn thứ tám dạy ta sống thành thật, làm chứng cho chân lý, và tôn trọng danh dự của mọi người. Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa: “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. …

xem thêm

GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 47

GIÁO HUẤN SỐ 47: 20/10/2019 ĐIỀU RĂN THỨ BẢY (3): HỌC THUYẾT XÃ HỘI (557) H. Hội thánh trình bày những gì trong Học thuyết xã hội? T. Hội thánh trình bày có hệ thống các chân lý của Tin Mừng, về phẩm giá và bản tính xã hội của con người; đề ra những nguyên tắc để suy tư, những …

xem thêm

GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 46

GIÁO HUẤN SỐ 46: 13/10/2019   ĐIỀU RĂN THỨ BẢY (2): NHỮNG ĐIỀU CẤM H. Điều răn thứ bảy cấm những điều gì? (555) T. Điều răn thứ bảy cấm trộm cắp, hối lộ, trả lương không cân xứng, đầu cơ tích trữ, giả mạo chi phiếu hay hóa đơn, gian lận, trốn thuế, cho vay nặng lãi, tham nhũng, lạm …

xem thêm