Giáo Lý 5 phút GPCT

Giáo Huấn 27: Mầu Nhiệm Giáng Sinh Của Chúa Giêsu

GIÁO HUẤN 27/CN VII PHỤC SINH/24.5.2020 Mầu Nhiệm Giáng Sinh Của Chúa Giêsu * H.  Mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giê-su dạy chúng ta điều gì? (C. 91). T. Mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giê-su dạy chúng ta biết Thiên Chúa đã tỏ lộ vinh quang của Ngài trong thân phận yếu đuối của một hài nhi. * Giáo …

xem thêm

Giáo Huấn 26: Cuộc Sống Trần Thế Của Chúa Giêsu

Giáo Huấn 26/CN VI Phục Sinh/17.5.2020 CUỘC SỐNG TRẦN THẾ CỦA CHÚA GIÊSU   * H.   Cuộc sống trần thế của Chúa Giê-su đã diễn ra thế nào? (C. 90). T. Chúa Giê-su đã sinh ra tại Bê-lem, sống ẩn dật tại Na-da-rét nước Do Thái. Khoảng 30 tuổi, Ngài đi rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa. Sau cùng …

xem thêm

Giáo Huấn 25: Con Thiên Chúa Làm Người

GIÁO HUẤN 25/CN V PHỤC SINH/10.5.2020 CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI * H. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để làm gì? (C. 79). T. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người: – Một là để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi; – Hai là để tỏ cho chúng ta nhận biết tình yêu của Thiên …

xem thêm

Giáo Huấn 24: Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa

GIÁO HUẤN 24/CN IV PHỤC SINH/3.5.2020 CHÚA GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA. * H. Chúng ta tuyên xưng điều gì về Chúa Giê-su Ki-tô? (C. 74). T. Chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa, đã xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại.   * Giáo huấn này …

xem thêm

Giáo Huấn 23: Thiên Chúa Hứa Ban Đấng Cứu Thế

GIÁO HUẤN 23/CN III PHỤC SINH/26.4.2020 THIÊN CHÚA HỨA BAN ĐẤNG CỨU THẾ * H.  Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên Chúa có bỏ loài người không? (C. 73). T. Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên Chúa không bỏ, mà còn hứa ban Đấng Cứu thế để cứu độ loài người. * Giáo huấn này dựa trên Lời …

xem thêm

Giáo Huấn 22: Con Người Sa Ngã

GIÁO HUẤN 22/CN II PHỤC SINH/19.4.2020 Con Người Sa Ngã   * H. Tội tổ tông gây nên những hậu quả nào? (Câu 71). T. Tội tổ tông làm cho loài người mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, mất sự hoà hợp với bản thân, với mọi người mọi vật, hướng chiều về tội lỗi, phải đau khổ và phải chết. …

xem thêm

Giáo Huấn 21: Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người

Giáo Huấn 21/Cn Phục Sinh/12.4.2020 Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người   * H.  Con người được Thiên Chúa dựng nên thế nào? (C. 61). T. Con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, nghĩa là có khả năng nhận biết và yêu mến cách tự do Đấng tạo dựng nên mình. * Giáo huấn này dựa trên Lời …

xem thêm

Giáo Huấn 20: Thiên Chúa Tạo Dựng Trời Và Đất

GIÁO HUẤN 20/CN LỄ LÁ/5.4.2020 THIÊN CHÚA TẠO DỰNG TRỜI VÀ ĐẤT * H. Thiên Chúa tạo dựng những gì? (C. 56, 57 & 58). T. Thiên Chúa tạo dựng trời và đất, muôn vật hữu hình và vô hình: – Hữu hình là tất cả các thụ tạo mà chúng ta thấy được, trong đó cao trọng nhất là …

xem thêm

Giáo Huấn 19: Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng

  GIÁO HUẤN 19/CN V MÙA CHAY/29.3.2020 THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG H. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ thế nào? Và sự quan phòng của Ngài là gì? (C. 51 & 52). T. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tạo dựng vũ trụ “từ hư vô” (2 Mcb 7, 28). Và Ngài luôn quan phòng, nghĩa là Ngài …

xem thêm

Giáo Huấn 18: TC Là Cha Và Con Và Thánh Thần

GIÁO HUẤN 18/CN V MÙA CHAY/29.3.2020 Thiên Chúa Là Cha Và Con Và Thánh Thần * H. Thiên Chúa tỏ cho ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để làm gì? (C. 46). T. Để mời gọi ta thông phần vào sự sống của chính Ba Ngôi, đồng thời góp phần làm cho gia đình, dân tộc và Hội Thánh …

xem thêm