Giáo Lý 5 phút GPCT

Giáo Huấn 47: Đức Maria Mẹ Chúa Kitô, Mẹ Hội Thánh.

GIÁO HUẤN 47/CN XXVIII TN/11.10.2020 Đức Maria Mẹ Chúa Kitô, Mẹ Hội Thánh. * H. Vì sao gọi Đức Ma-ri-a là Mẹ Hội thánh? (Câu 186). T. Vì Đức Ma-ri-a đã sinh ra Chúa Giê-su là Đầu của Hội Thánh, và vì trên Thánh giá, Chúa Giê-su đã trối Đức Ma-ri-a làm Mẹ Hội thánh qua thánh Gio-an Tông đồ. …

xem thêm

Giáo Huấn 46: Các Thánh Thông Công

GIÁO HUẤN 46/CN XXVII TN/4.10.2020 Các Thánh Thông Công * H. Ngoài các tín hữu ở trần gian, Hội thánh còn có những ai? Và các tín hữu hiệp thông với nhau thế nào? (Câu 180) T. Ngoài các tín hữu ở trần gian, còn có các tín hữu đã qua đời, đang được thanh luyện hay đang hưởng vinh …

xem thêm

Giáo huấn 45: Ki-Tô Hữu Giáo Dân

GIÁO HUẤN 45/CN XXVI TN/27.9.2020 Ki-Tô Hữu Giáo Dân * H. Giáo dân là ai? Ơn gọi của giáo dân là gì? (Câu 173-174) T. Giáo dân là các Ki-tô hữu được dự phần vào sứ vụ Tư tế, Tiên tri và Vương đế của Chúa Ki-tô bằng việc nên thánh, làm chứng cho Chúa Ki-tô và xây dựng Nước …

xem thêm

Giáo huấn 44: Các Thành Phần Trong Hội Thánh Công Giáo

GIÁO HUẤN 44/CN XXV TN/20.9.2020 Các Thành Phần Trong Hội Thánh Công Giáo * H. Hội Thánh Công Giáo gồm có những thành phần nào? (167) T. Hội Thánh Công Giáo gồm có hai thành phần là Giáo sĩ và Giáo dân. Trong hai thành phần này, có những người sống đời thánh hiến gọi là tu sĩ. * Giáo …

xem thêm

Giáo Huấn 43: Hội Thánh Tông Truyền

GIÁO HUẤN 43/CN XXIV TN/13.9.2020 Hội Thánh Tông Truyền * H.Vì sao Hội Thánh có đặc tính tông truyền? (Câu 149) T. Hội Thánh có đặc tính tông truyền vì những lẽ này: – Một là vì Hội Thánh được xây trên nền tảng các Tông đồ. – Hai là vì Hội Thánh gìn giữ và lưu truyền giáo huấn …

xem thêm

Giáo Huấn 42: Hội Thánh Công Giáo

GIÁO HUẤN 42/CN XXIII TN/6.9.2020 HỘI THÁNH CÔNG GIÁO     * H. Vì sao Hội thánh có đặc tính công giáo? (Câu 157) T. Hội thánh có đặc tính công giáo vì những lẽ này: – Một là HT loan báo toàn bộ đức tin và đức tin toàn vẹn. – Hai là Hội thánh gìn giữ và quản …

xem thêm

Giáo Huấn 41: Hội Thánh Thánh Thiện

GIÁO HUẤN 41/CN XXII TN/30.8.2020 HỘI THÁNH THÁNH THIỆN * H. Vì sao Hội Thánh có đặc tính thánh thiện ? (Câu 155) T. Vì Hội Thánh bắt nguồn từ Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh; được Đức Kitô thánh hóa và làm cho có khả năng thánh hóa; được Chúa Thánh Thần làm cho sống động và phát sinh …

xem thêm

Giáo Huấn 40: Hội Thánh Duy Nhất

GIÁO HUẤN 40/CN XXI TN/23.8.2020 Hội Thánh Duy Nhất * H. Vì sao Hội Thánh có đặc tính duy nhất? (Câu 152) T. Vì Hội Thánh có nguồn gốc và khuôn mẫu là Chúa Ba Ngôi; có Đấng sáng lập là Chúa Ki-tô; có Chúa Thánh Thần hợp nhất các tín hữu với Chúa Kitô; có một đức tin, một …

xem thêm

Giáo Huấn39: Hội Thánh – Đền Thờ Chúa Thánh Thần

GIÁO HUẤN 39/CN XX TN/16.8.2020 Hội Thánh: Đền Thờ Chúa Thánh Thần * H.  Vì sao gọi Hội Thánh là Đền thờ của Chúa Thánh Thần? (Câu 149). T. Vì Chúa Thánh Thần luôn ngự trong Hội Thánh, và xây dựng Hội Thánh trong đức mến nhờ Lời Chúa và các bí tích, cũng như nhờ các nhân đức và …

xem thêm

Giáo Huấn 38: Hội Thánh Thân Thể Đức Kitô

GIÁO HUẤN 38/CN XIX TN/9.8.2020 HỘI THÁNH: THÂN THỂ CHÚA KITÔ. * H.  Vì sao gọi Hội Thánh là Thân thể Đức Ki-tô? (C. 147) T. Vì mọi người trong Hội Thánh được Chúa Thánh Thần liên kết với Đức Ki-tô và với nhau, tạo thành một thân thể duy nhất mà Đức Ki-tô là Đầu. * Giáo huấn này …

xem thêm