Giáo Lý 5 phút GPCT

Giáo Huấn 24: Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa

GIÁO HUẤN 24/CN IV PHỤC SINH/3.5.2020 CHÚA GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA. * H. Chúng ta tuyên xưng điều gì về Chúa Giê-su Ki-tô? (C. 74). T. Chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa, đã xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại.   * Giáo huấn này …

xem thêm

Giáo Huấn 23: Thiên Chúa Hứa Ban Đấng Cứu Thế

GIÁO HUẤN 23/CN III PHỤC SINH/26.4.2020 THIÊN CHÚA HỨA BAN ĐẤNG CỨU THẾ * H.  Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên Chúa có bỏ loài người không? (C. 73). T. Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên Chúa không bỏ, mà còn hứa ban Đấng Cứu thế để cứu độ loài người. * Giáo huấn này dựa trên Lời …

xem thêm

Giáo Huấn 22: Con Người Sa Ngã

GIÁO HUẤN 22/CN II PHỤC SINH/19.4.2020 Con Người Sa Ngã   * H. Tội tổ tông gây nên những hậu quả nào? (Câu 71). T. Tội tổ tông làm cho loài người mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, mất sự hoà hợp với bản thân, với mọi người mọi vật, hướng chiều về tội lỗi, phải đau khổ và phải chết. …

xem thêm

Giáo Huấn 21: Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người

Giáo Huấn 21/Cn Phục Sinh/12.4.2020 Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người   * H.  Con người được Thiên Chúa dựng nên thế nào? (C. 61). T. Con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, nghĩa là có khả năng nhận biết và yêu mến cách tự do Đấng tạo dựng nên mình. * Giáo huấn này dựa trên Lời …

xem thêm

Giáo Huấn 20: Thiên Chúa Tạo Dựng Trời Và Đất

GIÁO HUẤN 20/CN LỄ LÁ/5.4.2020 THIÊN CHÚA TẠO DỰNG TRỜI VÀ ĐẤT * H. Thiên Chúa tạo dựng những gì? (C. 56, 57 & 58). T. Thiên Chúa tạo dựng trời và đất, muôn vật hữu hình và vô hình: – Hữu hình là tất cả các thụ tạo mà chúng ta thấy được, trong đó cao trọng nhất là …

xem thêm

Giáo Huấn 19: Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng

  GIÁO HUẤN 19/CN V MÙA CHAY/29.3.2020 THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG H. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ thế nào? Và sự quan phòng của Ngài là gì? (C. 51 & 52). T. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tạo dựng vũ trụ “từ hư vô” (2 Mcb 7, 28). Và Ngài luôn quan phòng, nghĩa là Ngài …

xem thêm

Giáo Huấn 18: TC Là Cha Và Con Và Thánh Thần

GIÁO HUẤN 18/CN V MÙA CHAY/29.3.2020 Thiên Chúa Là Cha Và Con Và Thánh Thần * H. Thiên Chúa tỏ cho ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để làm gì? (C. 46). T. Để mời gọi ta thông phần vào sự sống của chính Ba Ngôi, đồng thời góp phần làm cho gia đình, dân tộc và Hội Thánh …

xem thêm

Giáo Huấn 17: Thiên Chúa Duy Nhất

GIÁO HUẤN 17/CN IV MÙA CHAY/22.3.2020 THIÊN CHÚA DUY NHẤT * H. Chúng ta phải có những thái độ nào khi tin vào Thiên Chúa duy nhất? (C. 38). T. Chúng ta phải có những thái độ này: 1. Nhận biết sự vĩ đại và quyền năng của Thiên Chúa. 2. Sống trong tâm tình cảm tạ. 3. Tin tưởng …

xem thêm

Giáo Huấn 16: Chúng tôi Tin

GIÁO HUẤN 16/CN III MÙA CHAY/15.3.2020 CHÚNG TÔI TIN * H. Vì sao đức tin vừa là hành vi cá nhân, vừa là hành vi của Hội Thánh? (C. 30). T. Đức tin vừa là hành vi cá nhân, vì mỗi người tự do đáp lại lời của Thiên Chúa; vừa là hành vi của Hội Thánh, vì đức tin …

xem thêm

Giáo Huấn 15: Con Người Đáp Lời Thiên Chúa Bằng Đức Tin

GIÁO HUẤN 15/CN II MÙA CHAY/8.3.2020 Con Người Đáp Lời Thiên Chúa Bằng Đức Tin * H. Con người đáp lại Lời Thiên Chúa bằng cách nào? (C. 25). T. Con người đáp lại Lời Thiên Chúa bằng sự vâng phục đức tin, nghĩa là tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa, và đón nhận chân lý của Ngài. * …

xem thêm