Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 17 Thường niên -B

 Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 17 Thường niên -B Lời Chúa: (Ga 6,1-15) 1Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tbêria. 2Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3Đức Giêsu lên núi và ngồi đó …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 16 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 16 Thường niên B Lời Chúa: Mc 6,30-34 30Các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi …

xem thêm