Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên B Lời Chúa: Mc 10,2-12 2Có mấy người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3Người đáp: “Thế ông Môsê đã truyền dạy các ông điều gì?” 4Họ trả lời: “Ông Môsê đã cho phép viết …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 26 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 26 Thường niên  B Lời Chúa: Mc 9,38-43. 45. 47-48 38Ông Gioan nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta. ” 39Đức Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên  B   Lời Chúa: Mc 9,30-37 30Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 24 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 24 Thường niên B Lời Chúa: (Mc 8, 27-35) 27 Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” 28 Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên B   Lời Chúa: Mc 7,31-37 31Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. 32Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. 33Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 22 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 22 Thường niên -B   Lời Chúa: (Mc 7,1-8. 14-15. 21-23) 1Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. 2Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3Thật vậy, người Pharisêu cũng như …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 21 Thường niên B

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 21 Thường niên B Lời Chúa: Ga 6,54a.60-69 [54a] Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”. [60] Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” [61] Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên  B   Lời Chúa: (Ga 6,51-58) 51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 Thường niên B Ga 6,41-51 41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 18 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 18 Thường niên B    Lời Chúa: (Ga 6,24-35) 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? ” 26 Đức Giêsu đáp: …

xem thêm