Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 22 Thường niên -B

print

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 22 Thường niên -B

 

Lời Chúa: (Mc 7,1-8. 14-15. 21-23)

1Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. 2Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” 6Người trả lời họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”.

14Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16Ai có tai nghe thì nghe!

21Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

Học hỏi:

1.  Trong bài Phúc âm hôm nay, Đức Giêsu xung đột với ai? Trước đây Đức Giêsu có xung đột và tranh luận với họ không? Đọc Mc 2,1 – 3,6; 3,20-30.

2.  Có bao nhiêu từ truyền thống trong Mc 7,3-13?

3.  Luật Cựu Ước có đòi người Do-thái phải rửa tay trước khi ăn không? Đọc Xuất hành 30,20-21; Tôbia  7,9. Vào thời Đức Giêsu, có phải mọi người Do-thái đều rửa tay trước khi ăn không?

4.  Các nhà lãnh đạo tôn giáo tố cáo các môn đệ Đức Giêsu vì lý do gì? Đối với họ, các môn đệ phạm đến điều gì? Đọc Mc 7,2-6.

5.  Đức Giêsu chê trách các nhà lãnh đạo tôn giáo thời Ngài như thế nào? Đọc Mc 7,6.

6.  Đức Giêsu tố cáo họ về tội gì? Đọc Mc 7,8. 9. 13.

7.  Đức Giêsu có thường gọi các môn đệ hay đám đông lại để dạy dỗ không? Đọc Mc 3,13; 6,7; 8,1. 34; 10,42; 12,43; 7,14; 8,34.

8.  Đối với Đức Giêsu, điều gì mới thật sự làm con người trở nên ô uế? Đọc Mc 7,15. 20.

9.  Đọc Mc 7,21-22. Những ý định xấu phát xuất từ đâu, và dẫn đến những hành động hay thái độ nào ?

10.  Khi đọc bài Phúc âm này, bạn có thấy Đức Giêsu cảnh giác chính bạn về một điều gì không?

Nghe Audio:

Cầu nguyện