Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

print

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên – Năm B

 

 

Học hỏi Phúc âm

Chúa nhật 27 Thường niên – Năm B

(Mc 10,2-12)

Lời Chúa:

2Có mấy người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3Người đáp: “Thế ông Môsê đã truyền dạy các ông điều gì?” 4Họ trả lời: “Ông Môsê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ”. 5Ðức Giêsu nói với họ: “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê mới viết điều răn đó cho các ông. 6Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; 7vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. 10Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11Người nói: “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; 12và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

Học hỏi:

1. Đọc câu hỏi của mấy người Pharisêu trong Mc 10,2. Bạn thấy câu hỏi này có phải là một cái bẫy không?  Đọc sách Đệ-nhị-luật 24,1-4 và sách Huấn Ca 25,26. Đọc thêm Mc 6,17-18.

2. Trong Do-thái giáo, ai là người có quyền ly dị người bạn đời của mình? Muốn ly dị thì đòi phải có lý do gì? Muốn ly dị thì phải làm gì? Đọc lại Đnl 24,1.

3. Đọc Mc 10,3-5. Tại sao ông Môsê gián tiếp cho phép ly dị?

4. Đọc Mc 10,6-9. Đức Giêsu dựa vào đâu để không chấp nhận việc ly dị? Đọc sách Sáng thế 1,27; 2,24.

5. Đọc lại sách Sáng thế 1,27 và 2,24. Bạn có thể rút ra những nét quan trọng nào của đời sống hôn nhân trong cái nhìn của Thiên Chúa.

6. Đọc Mc 10,9. Qua mệnh lệnh này, Đức Giêsu đòi hỏi gì nơi hôn nhân một vợ một chồng?

7. Đọc Mc 10,10-12. Bạn thấy những câu 11 và 12 có mạnh hơn câu 9 không? Tại sao mạnh hơn? Đọc Mt 19,10.

8. Bạn thấy Đức Giêsu có can đảm không khi dám nói lên quan điểm của mình về hôn nhân trong Mc 10,5-12? Ngài có đi ngược với điều ông Môsê dạy trước kia không? Đi ngược với nền văn hoá đề cao đàn ông thời đó không?

9. Đọc Mc 10,12. Phụ nữ nào có quyền ly dị? Xem Mc 6,17.

10. Sau khi học hỏi bài Phúc âm này, bạn nghĩ gì về nạn ly dị, hôn nhân thứ hai, hôn nhân đồng tính, ngoại tình, và những thảm kịch trong gia đình hôm nay? Làm sao để bảo vệ đời sống hôn nhân gia đình trước những khủng hoảng hôm nay?