Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên B

print

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên  B

 

Lời Chúa: (Ga 6,51-58)

51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

 

CÂU HỎI

1.  Đọc Ga 6,35-51. Đức Giê-su nói “Chính tôi là bánh…” ở những câu nào? ‘Bánh hằng sống’ (c. 51) và ‘bánh trường sinh’ (cc. 35. 48) có nghĩa khác nhau không? Đọc thêm Ga 4,10; 6,57.

2.  Điểm mới mẻ của Ga 6,51 là gì? Câu này có ám chỉ về cái chết của Đức Giêsu không ? Cái chết này đem lại điều gì ? cho ai ?

3.  Tìm những động từ ‘tin’ và ‘đến với’ trong Ga 6,35-47? Tìm những động từ ‘ăn’ và cụm từ ‘ăn thịt và uống máu’ trong Ga 6,52-58?  Từ đó bạn có thể rút ra những thái độ nào đối với Đức Giêsu?

4.  Đọc Ga 6, 51-52. Cho biết phản ứng của “người Do-thái” đối với câu nói của Đức Giê-su? Họ hiểu câu 51 như thế nào?

5.  Đọc Ga 6,53-55. Qua ba câu này Đức Giêsu muốn nói với chúng ta điều gì?

6.  Đọc Ga 6,56. Trong câu này, Đức Giêsu muốn cho thấy nét đặc biệt gì của bí tích Thánh Thể? Cụm từ ‘ở lại trong’ nhắc ta nhớ đến câu nào khác của Gioan? Đọc Ga 15,4-10.

7. Đọc Ga 6,57. Trong câu này, Đức Giêsu muốn cho thấy nét đặc biệt gì của bí tích Thánh Thể?

8. Ga 6,51-56 nói nhiều đến ‘ăn thịt và uống máu’ của Đức Giêsu. Bí tích Thánh Thể có gắn liền với cái chết trên thập giá của Đức Giêsu không? Đọc Ga 1,14; 19,34.

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Bạn có coi việc rước lễ là một cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu không? Bạn có thấy mình được thêm sức mạnh để chu toàn bổn phận hàng ngày, nhờ rước Chúa thường xuyên không? Bạn có dành giờ để tâm sự với Chúa sau khi rước lễ không?

PHẦN TRẢ LỜI

1. Đức Giê su nói: “Chính Tôi là Bánh…” ở những câu 35, 41, 48, 51. “Bánh hằng sống” (c.51) là Bánh có sự sống nơi chính mình (the living bread). Còn “Bánh trường sinh” (cc. 35.48) là bánh ban sự sống cho nhân loại (the bread of life). Ở Ga 4,10 ta gặp lối nói “nước hằng sống” (living water). Ở Ga 6,57 ta gặp lối nói “Chúa Cha hằng sống” (living Father), lối nói này chỉ xuất hiện một lần ở đây trong Tân Ước.

2. Điểm mới mẻ của Ga 6,51 là lời khẳng định của Đức Giêsu: “Bánh tôi sẽ ban là thịt tôi cho sự sống của thế gian.” Câu này có ý nói về bí tích Thánh Thể, và nó cũng ám chỉ đến cái chết của Đức Giêsu, bởi lẽ Đức Giêsu nói về việc Ngài cho đi chính thịt của Ngài, nghĩa là cho đi chính con người của mình qua cái chết. Cái chết này sẽ đem lại sự sống đời đời cho (hyper) cả thế gian đang cần ơn cứu độ.

3. Trong Ga 6,35-47, động từ ‘tin’ nằm ở những câu 35, 36, 40, 47; và động từ ‘đến với’ ở những câu 35, 37, 44, 45. Còn trong Ga 6,52-58, ta thấy động từ ‘ăn’ ở những câu 52, 57, 58; và cụm từ ‘ăn thịt và uống máu’ ở những câu 53, 54, 56. Như thế chúng ta cần đến với Đức Giêsu, tin vào Ngài và lãnh nhận thịt máu Ngài trong bí tích Thánh Thể.

4. Khi nghe Đức Giêsu nói về việc Ngài ban tặng thịt của mình (c.51), người Do-thái đã hiểu theo câu này nghĩa đen, nên họ có phản ứng không tin (c.52). Thật ra câu này phải được hiểu trong bối cảnh của bí tích Thánh Thể.

5. Qua Ga 6,53-54, Đức Giêsu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc “ăn thịt và uống máu” của Ngài trong bí tích Thánh Thể. Khi lãnh nhận thịt và máu  Chúa, chúng ta có được sự sống (c.53): sự sống đời đời ngay ở đời này và sự sống lại ở đời sau (c.54).

6. Ga 6,56 cho thấy việc lãnh nhận thịt và máu Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể đem lại một sự kết hiệp hai chiều: Chúa Giêsu ở lại trong tôi và tôi ở lại trong Ngài. Cụm từ ‘ở lại trong’ là cụm từ đặc biệt trong Tin Mừng Gioan. Nó diễn tả việc Chúa Giêsu gắn bó bền vững và sâu xa với các môn đệ, như cây nho với cành nho (Ga 15,4-10).  Thánh Gioan cũng nói Chúa Cha ở lại trong Đức Giêsu (Ga14,10), và Thần Khí ở lại trên Đức Giêsu (Ga 1,32-33).   

7. Ga 6,57  cho ta thấy một hiệu quả đặc biệt của việc rước thịt và máu Chúa Giêsu, đó là chúng ta được sống “nhờ” chính sự sống của Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu lại sống “nhờ” sự sống của Chúa Cha, nên có thể nói chúng ta được sống nhờ chính sự sống thần linh của Chúa Cha. 

8. Chúng ta tin Đức Giêsu là “Ngôi Lời đã trở thành thịt” (Ga 1,18), nghĩa đã làm người có thân xác như ta. Trên thập giá, khi người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Ngài, “tức thì máu và nước chảy ra” (Ga 19,34). Đức Giêsu thật sự có máu, thịt như ta. Qua cái chết trên thập giá, Đức Giêsu đã ban cho chúng ta thịt và máu của Ngài. Khi ăn thịt và uống máu Chúa dưới hình bánh rượu, chúng ta tham dự vào cái chết của Chúa Giêsu, để được sống lại với Ngài.