Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 18 Thường niên B

print

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 18 Thường niên B   

Lời Chúa: (Ga 6,24-35)

24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? ” 26 Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”. 28 Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” 29 Đức Giêsu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến”. 30 Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời”.

32 Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 Đức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”.

CÂU HỎI

1. Đọc Ga 6,1-25. Hãy tóm tắt diễn tiến của câu chuyện.

2. Trong bài Phúc âm này, Đức Giêsu nói mấy lần câu: “Thật, tôi bảo thật các ông”.

3. Đám đông đi tìm Đức Giêsu và gặp lại Ngài ở Ca-phác-na-um. Đức Giê-su nghĩ họ tìm Ngài vì lý do gì? Đọc Ga 6,26. “Thấy những dấu lạ” nghĩa là gì?

4. Đọc Ga 6,27-29. Đức Giêsu mời đám đông làm việc gì để được lương thực thường tồn?

5. Còn đám đông đã đòi hỏi Ngài phải làm gì? Đọc Ga 6, 30-31.

6. Bánh bởi trời vào thời ông Môsê là bánh gì? Đọc Xuất hành 16,4-5.13-27; Thánh vịnh 78,24.

7. Đâu là sự giống nhau và khác nhau giữa bánh bởi trời vào thời ông Môsê và bánh bởi trời vào thời Đức Giêsu? Đọc Ga 6,32-33.

8. Khi Đức Giêsu nói đến bánh thật, bánh ban sự sống cho thế gian (Ga 6,32-33), đám đông có hiểu đó là thứ bánh gì không? Họ có hiểu lầm không? Đọc Ga 4,14-15.

9. Đọc Ga 6,35. Cuối cùng Tấm Bánh Đức Giêsu hứa ban là gì?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Theo bạn, con người hôm nay đói khát điều gì? Người giàu và người nghèo có cùng một đói khát không? Tại sao chỉ Đức Giêsu mới có thể làm nhân loại hết đói khát về mặt tâm linh?

PHẦN TRẢ LỜI

1. Vào lúc gần đến lễ Vượt Qua, Đức Giêsu và các môn đệ đi thuyền, có lẽ từ Ca-phác-na-um, sang bên kia biển hồ Galilê, có đông dân chúng đi theo bằng thuyền (Ga 6,1-4). Ở đó Đức Giêsu đã làm dấu lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân chúng (Ga 6,5-15). Vào buổi chiều, các môn đệ xuống thuyền trở lại Ca-phác-na-um (Ga 6,16-17). Sau đó Đức Giêsu mới đi trên mặt biển để đến với các ông lúc đó đang còn ngồi trên thuyền (Ga 6,18-21). Cuối cùng Thầy trò có mặt tại Ca-phác-na-um. Khi không thấy Đức Giêsu, dân chúng mới xuống thuyền đi Ca-phác-na-um để tìm, và họ đã gặp Ngài ở đó (Ga 6,22-24).

2. Đức Giêsu nói “Thật, tôi bảo thật các ông” trong những câu 26, 32.

3. Khi Đức Giêsu thấy đám đông đi tìm mình (Ga 6,24-25), Ngài nghĩ họ đi tìm chỉ vì họ đã được ăn bánh no nê (Ga 6,26), chứ không phải vì họ “đã thấy những dấu lạ”. “Thấy những dấu lạ” ở đây có nghĩa là hiểu được ý nghĩa sâu xa của chúng và từ đó đi đến thái độ tin vào Đức Giêsu. Dân chúng đến với Đức Giêsu vì nhu cầu vật chất hơn là tinh thần.

4. Đức Giêsu khuyên họ nên làm việc để có “lương thực thường tồn đem lại sự sống đời đời”, chứ đừng làm việc để có thứ “lương thực mau hư nát” . Và Ngài khẳng định Ngài có thể ban lương thực đem lại sự sống đời đời, vì Ngài là người được Thiên Chúa Cha đóng ấn (c.27). Điều kiện để có thứ lương thực này là tin vào Đức Giêsu, “tin vào Đấng mà Thiên Chúa sai đến” (c.29).

5. Đám đông muốn Đức Giêsu phải “làm dấu lạ” thì họ mới thấy và tin vào Ngài. Họ đòi Ngài làm một dấu lạ lớn, tương tự như dấu lạ Thiên Chúa đã nuôi dân Ítraen bằng bánh bởi trời trong sa mạc (Ga 6,30-31).

6. Bánh bởi trời thời ông Môsê chính là manna Thiên Chúa cho rơi trên mặt đất mỗi sáng. Con cái Ítraen phải lượm về để nấu lên mà ăn, tùy nhu cầu. Ngày thứ sáu được lượm gấp đôi để dành cho ngày sa-bát, vì ngày sa-bát Chúa không cho manna. Chúa đã nuôi dân suốt 40 năm cho tới khi họ đến đất Canaan.

7. Manna là bánh từ trời rơi xuống; bánh này chỉ nuôi sống thân xác, và chỉ được ban cho dân Ítraen khi họ đi trong hoang địa về Đất Hứa. Còn bánh từ trời xuống mà Thiên Chúa Cha ban vào thời Đức Giêsu mới là “bánh thật”. Bánh thật này ban “sự sống”, nghĩa là ban sự sống đời đời (zôê), không phải chỉ ban cho dân Ítraen, mà cho cả thế gian (c.33).

8. Dân chúng ở Caphácnaum nghe thấy thứ bánh mà Đức Giêsu giới thiệu thì thích lắm và xin. Họ tưởng Đức Giêsu sẽ ban một thứ bánh cầm để ăn được (c.34). Họ cũng hiểu lầm như người phụ nữ Samaria về thứ nước Đức Giêsu hứa ban (Ga 4,14-15).

9. Cuối cùng, Đức Giêsu cho biết Bánh thật ban sự sống đời đời chính là Ngài (c. 35). Ngài mời người ta đến với Ngài và tin vào Ngài để khỏi đói và khát về mặt tâm linh.