Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 34 Thường niên – Năm B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 34 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa:  Ga 18,33b-37 “Ông có phải là vua dân Do-thái không? “34 Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? “35 Ông Phi-la-tô trả lời: “Tôi là người Do-thái sao? Chính dân …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo VN

Học hỏi Phúc âm Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo VN  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa: (Lc 9,23-26) 23Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 32 Thường niên – Năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 32 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Lời Chúa: (Mc 12,38-44) 38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 31 Thường niên – Năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 31 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J   Lời Chúa: Mc 12,28b-34 Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? “29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên – Năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Lời Chúa: (Mc 10,46-52) 46Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên – Năm B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Lời Chúa:  (Mc 10, 35-45) 35Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. ” 36Người hỏi: “Các anh muốn Thầy …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 28 Thường niên – Năm B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J   Lời Chúa: (Mc 10,17-27) 17Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18Đức Giê-su đáp: …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J     Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 27 Thường niên – Năm B (Mc 10,2-12) Lời Chúa: 2Có mấy người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 26 Thường niên – Năm B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 26 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J (Mc 9,38-43. 45. 47-48)   Lời Chúa: 38Ông Gioan nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta. ” 39Đức Giêsu bảo: “Đừng …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên – Năm B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Lời Chúa:(Mc 9,30-37) 30Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người …

xem thêm