Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 31 Thường niên – Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 31 Thường niên – Năm A Lời Chúa: (Mt 23, 1-12)   1Bấy giờ Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: 2“Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. 3Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 30 Thường niên – Năm A Lời Chúa: (Mt 22,34-40)    34Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. 35Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: 36“Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm CN 29 TN A & Chúa Nhật Truyền Giáo 

Học hỏi Phúc Âm CN 29 TN A & Chúa Nhật Truyền Giáo  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên – Năm A                                                     Mt 22, 15-21 15Bấy …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên năm A  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.     Lời Chúa: Mt 22,1-14 1Ðức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Lễ Đức Mẹ Mân Côi       

Học hỏi Phúc âm Lễ Đức Mẹ Mân Côi                          Lc 1,26-38 “Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên năm A  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.     Lời Chúa: (Mt 21, 33-46) 33Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 26 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 26 Thường niên năm A  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.     Mt 21,28-32 (28) Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. (29) Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm A  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Tin mừng: Mt 20,1-16a 1 “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 24 Thường niên năm A

Lời Chúa: Mt 18, 21-35 21Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” 22Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. 23Vì thế, Nước Trời …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIII thường niên Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 23 Thường niên – Năm A   Lời Chúa: Mt 18,15-20 15“Nếu người anh em của anh phạm tội, thì anh hãy đi và sửa lỗi người ấy, một mình anh với người ấy mà thôi. Nếu người ấy chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em của mình. 16Còn nếu người ấy …

xem thêm