Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 32 Thường niên – Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 32 Thường niên – Năm C (Lc 20,27-38) Lời Chúa: 27Có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 31 thường niên Năm C

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 31 thường niên Năm C Lời Chúa: Lc 19,1-10 1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 30 thường niên Năm C

Lời Chúa: Lc 18,9-14 9Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 29 thường niên Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên – Năm C (Lc 18,1-8) Lời Chúa: 1Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 28 thường niên Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 28 Thường niên – Năm C Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa: (Lc 17,11-19) 11Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13và kêu lớn tiếng: …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 27 Thường niên – Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 27 Thường niên – Năm C (Lc 17,5-10) Lời Chúa: 5Các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. 6Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 26 thường niên Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 26 Thường niên – Năm C Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa: (Lc 16,19-31) 19Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21thèm được những thứ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 25 Thường niên – Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 25 Thường niên – Năm C Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa: (Lc 16,1-13) 1Đức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2Ông mới gọi …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 24 Thường niên – Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 24 Thường niên – Năm C (Lc 15,1-32) Lời Chúa: 1Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. 2Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. 3Đức Giêsu mới …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên năm C  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.     Lời Chúa: Lc 14,25-33 25 Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: 26 “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì …

xem thêm