Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên năm A

print

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên năm A

 

 

Lời Chúa: Mt 22,1-14

1Ðức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. 4Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!” 5Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6còn những kẻ khác lại bắt các đây tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. 7Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. 8Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9Vậy các ngươi đi ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”. 10Ðầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

11“Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không nói được gì. 13Bấy giờ, nhà vua bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! 14Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít”.

Câu hỏi:

1/ Đọc ba dụ ngôn liên tiếp ở Mt 21,28-32; 21,33-46 và 22,1-10. Xin cho biết điểm giống nhau trong ba dụ ngôn trên.

2/ So sánh dụ ngôn ở Mt 22,1-10 với dụ ngôn ở Lc 14,15-24. Cho thấy những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai dụ ngôn trên. Tại sao lại có chuyện đó?

3/ Ông vua, con của vua, các đầy tớ, quan khách đã được mời: những nhân vật trên đây tượng trưng cho ai?

4/ Con của vua trong tiệc cưới chính là chú rể. Xem thêm Mt 9,15 và 25,1. Chú rể là ai?

5/ Cuối cùng nhà vua đã cho các đầy tớ ra các nẻo đường (cc. 9-10), mời mọi người bất luận xấu tốt vào dự tiệc cưới của hoàng tử. Những người này tượng trưng cho ai vậy?

6/ Mt 22,11-14 có thể được coi như một dụ ngôn khác mà thánh sử thêm vào, để tiếp nối và bổ sung cho dụ ngôn ở Mt 22,1-10. Đọc dụ ngôn Mt 22,11-14, bạn thấy có gì khó hiểu không ?

7/ Đọc sách Khải huyền 19,7-8. Từ đó cho biết ý nghĩa của “y phục lễ cưới” ở Mt 22,11-12.

8/ Đâu là điều đánh động bạn khi đọc dụ ngôn ở Mt 22,1-10?

9/ Đâu là điều Chúa nhắc nhở chúng ta qua dụ ngôn ở Mt 22, 11-14?

CÂU HỎI

 1. Đọc ba dụ ngôn liên tiếp ở Mt 21,28-32; 21,33-46 và 22,1-10. Xin cho biết điểm giống nhau trong ba dụ ngôn trên.
 2. Trong dụ ngôn hôm nay, ông vua, con trai của vua, các đầy tớ, quan khách đã được mời: những nhân vật trên đây tượng trưng cho ai ?
 3. Con của vua trong tiệc cưới chính là chú rể. Xem thêm Mt 9,15 và 25,1. Chú rể là ai ?
 4. Bạn nghĩ gì về thái độ của nhà vua đối với khách mời ? Đọc Mt 22,3-4.
 5. Đâu là thái độ của các khách mời đối với nhóm đầy tớ thứ hai ? Đâu là phản ứng của ông chủ ? Đọc Mt 22,5-7.
 6. Cuối cùng nhà vua đã cho các đầy tớ ra các nẻo đường (cc. 9-10), mời mọi người bất luận xấu tốt vào dự tiệc cưới của hoàng tử. Những người này tượng trưng cho ai vậy ?
 7. Đọc dụ ngôn Mt 22,11-14, bạn thấy có gì khó hiểu không ?
 8. Đọc sách Khải huyền 19,7-8. Từ đó cho biết ý nghĩa của « y phục lễ cưới » ở Mt 22,11-12.

 

GỢI Ý SUY NIỆM:

Hôm nay Chúa vẫn mời tôi đến chung vui với Ngài và dự bữa tiệc thánh do Ngài khoản đãi. Đâu là những bận tâm khiến tôi ngần ngại không muốn nhận lời ? Tôi thường coi điều gì trọng hơn lời mời của Chúa ?

PHẦN TRẢ LỜI

 1. Ba dụ ngôn trên có những điểm giống nhau. Cả ba đều được Đức Giêsu nói với các nhà lãnh đạo Do-thái giáo ở sân Đền thờ Giêrusalem. Trong cả ba dụ ngôn, ta đều thấy thái độ không tin, từ chối, chống đối Đức Giêsu của giới lãnh đạo tôn giáo hay của dân Do-thái: người con thứ hai không vâng lời cha đi làm vườn nho; các tá điền chẳng những không nộp hoa lợi mà còn giết các đầy tớ và con trai của chủ vườn nho; các khách được mời từ chối dự tiệc cưới cho hoàng tử (Mt 21,28 – 22,14). Trong cả ba dụ ngôn, đều có hình phạt cho thái độ trên đây: giới lãnh đạo tôn giáo bị vào Nước Thiên Chúa sau (Mt 21,31); họ bị tiêu diệt và lấy lại vườn nho (Mt 21, 41); những người được mời dự tiệc cưới thì bị loại (Mt 22,7-8).
 2. Trong dụ ngôn hôm nay, ông vua tượng trưng cho Thiên Chúa , con trai của vua là hình ảnh của Đức Giêsu (Mt 21,37 ; 22,2). Các đầy tớ được sai đến là các ngôn sứ trong Cựu Ước và Tân Ước. Quan khách được mời trước tiên là dân Do-thái trong Mt 22,1-7, và sau đó là dân ngoại trong Mt 22,8-10. Tiệc cưới tượng trưng cho bữa tiệc thiên sai được nói đến trong sách Isaia 25,6.
 3. Nhân vật con trai của vua trong dụ ngôn này chính là hoàng tử, cũng là chú rể của đám cưới (Mt 22,2). Trong Tin Mừng Mát-thêu, nhân vật chú rể tượng trưng cho Đức Giêsu. Chính Ngài tự ví mình như một chàng rể, và ví các môn đệ như khách dự tiệc cưới (Mt 9,15). Trong dụ ngôn về mười trinh nữ, ta lại thấy chuyện tiệc cưới, trong đó chàng rể là chính là Đức Giêsu (Mt 25,1). Như thế hình ảnh tiệc cưới với chú rể là Đức Giêsu là hình ảnh hay được Ngài sử dụng để nói về sứ mạng của mình. Đó là đem đến cho nhân loại niềm vui dồi dào, hạnh phúc viên mãn của ơn cứu độ.
 4. Nhà vua đã báo trước cho quan khách được mời về tiệc cưới của hoàng tử rồi (Mt 22,3). Khi đến ngày cưới, nhà vua lại sai các đầy tớ đến mời họ, cả thảy hai lần nữa. Lần đầu họ không muốn đến, không rõ vì lý do gì. Nhà vua không nản lòng, sai một nhóm đầy tớ khác đi mời và thậm chí dạy họ cách mời. Lời mời rất trân trọng, cho thấy lòng hiếu khách và cũng cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của nhà vua cho bữa đại tiệc: «Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và bê béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Xin mời quý vị đến dự tiệc cưới!» (Mt 22,4). Chỉ cần đến tham dự thôi, vì sự hiện diện của quý vị là điều quan trọng cho bữa tiệc này. Ai cũng hiểu nhà vua có một niềm vui lớn lao và ông muốn chia sẻ nó cho các quan khách. Ông chỉ mong khách đến đông đủ để bữa tiệc được vui trọn vẹn.
 5. Trước biến cố trọng đại của nhà vua và hoàng tộc, các quan khách lại hững hờ, coi thường lời mời của nhà vua. Họ cho thấy họ đang quan tâm về những chuyện khác quan trọng hơn: chuyện đi thăm nông trại của họ hay chuyện đi buôn (Mt 22,5). Đây là một sự sỉ nhục đối với nhà vua khi thấy các quan khách đặt chuyện đời thường chẳng có gì quan trọng lên trên biến cố xảy ra một lần trong đời của con trai mình. Hơn thế nữa, có những khách mời còn bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ rồi giết đi (Mt 22,6). Thái độ này cũng giống với thái độ của các tá điền ở Mt 21,35-39. Giống như ông chủ vườn nho (Mt 21,41), nhà vua cũng đã tiêu diệt bọn khách mời sát nhân, hơn nữa còn thiêu hủy cả thành phố của chúng (Mt 22,7).
 6. Những quan khách được mời từ đầu tượng trưng cho phần lớn dân Do-thái. Khi dân này từ chối và trở nên không xứng đáng với bữa tiệc nữa, thì nhà vua ra lệnh đi mời mọi người ở khắp nẻo đường, gặp ai tốt xấu cũng mời vào dự tiệc. Nhóm người được mời sau này là dân ngoại và cả những người Do-thái mở lòng đón nhận nữa. Đây là cái nhìn của Mát-thêu về ơn cứu độ phổ quát. Sứ vụ truyền giáo không còn bị giới hạn nơi người Do-thái (Mt 10,5-6 ; 15,24) nhưng mở ra cho mọi dân tộc (Mt 28,19). Tất cả được mời vào dự tiệc Nước Trời.
 7. Khi đọc dụ ngôn ở Mt 22,11-14, chúng ta thường đặt câu hỏi: tại sao nhà vua lại đòi một người phải mặc y phục lễ cưới, khi người ấy đang ở ngoài đường thì bất ngờ được gom vào phòng tiệc cưới ? Không nên hiểu áo cưới ở đây theo nghĩa đen. Áo cưới tượng trưng cho một cuộc sống công chính, nghĩa là làm những việc tốt lành. Những người được nhận vào Hội Thánh của Chúa, được vào dự tiệc, thì không được tự hào nhưng cần phải có cuộc sống xứng hợp với ơn gọi kitô hữu. Nhà vua đã không trừng phạt những người khác, nhưng chỉ trừng phạt người này, và anh ta đã im lặng, chấp nhận mình có lỗi (Mt 22,12). Dụ ngôn ở Mt 22,11-14 là dụ ngôn nhắc nhở những ai đã ở trong Hội Thánh của Chúa.
 8. Sách Khải huyền 19,7-8 nói đến việc Hôn Thê của Con Chiên là Hội Thánh, mặc áo vải gai mịn sáng chói và tinh tuyền. Sau đó chúng ta biết: «Vải gai mịn là những việc công chính của các thánh.» Từ đoạn sách này, chúng ta hiểu hơn về « y phục lễ cưới » trong Mt 22,11-12.