Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên năm A

print

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên năm A

 
 

Lời Chúa: (Mt 21, 33-46)

33Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta”. 38Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Ðứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” 39Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. 40Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?” 41Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông”. 42Ðức Giêsu bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao ?

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên tảng đá góc tường.
Ðó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

43Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi. 44Ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương; đá này rơi trúng ai, sẽ làm người ấy nát thịt”.

45Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pharisêu hiểu là Người nói về họ. 46Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ đám đông, vì đám đông cho Người là một ngôn sứ.

Học hỏi:

1/ Giêsu nói dụ ngôn này cho ai ?

2/ Tìm những điểm khác biệt giữa đoạn Phúc âm này với đoạn ở Mc 12,1-12.

3/ Hãy đọc dụ ngôn “Những tá điền sát nhân” từ câu 33 đến câu 41. Trong dụ ngôn có các nhân vật như: tá điền, các đầy tớ, ông chủ, và người con của ông chủ. Theo ý bạn, họ tượng trưng cho ai ?

4/ Trong bài Phúc âm này, chỗ nào nói đến cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu ?

5/ Đọc Mt 3,17; 11,27 và 21,37. Đức Giêsu có biết mình là Con Thiên Chúa không ?

6/ Đọc Thánh Vịnh 118,22-23. Đoạn Thánh Vịnh này đã được trích dẫn trong các sách Công Vụ 4,11; 1 Phêrô 2,7 và Mt 21,42. Các Kitô hữu sơ khai đã hiểu thế nào về các câu này ?

7/ “Đá tảng góc tường” là loại đá gì ?

8/ Có bao nhiêu chữ “hoa lợi” trong bài Phúc âm này ?

9/ Nước Thiên Chúa sẽ được ban cho “một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” Theo ý bạn, dân ấy là dân nào ? Dân ấy gồm những ai ?