Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 12 Thường niên – Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 12 Thường niên – Năm A (Mt 10,26-33) Lời Chúa: 26“Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Năm A Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Ga 6,51-58) Lời Chúa: 51“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A Lời Chúa: (Ga 3,16-18) 16Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Học hỏi Phúc âm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Lời Chúa:(Ga 20,19-23) 19Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20Nói xong, Người cho các ông xem tay và …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên năm A Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.     Lời Chúa: Mt 28,16-20 16Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. 17Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18Đức Giêsu đến gần, nói …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 6 Phục sinh – Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 6 Phục sinh – Năm A Lời Chúa: (Ga 14,15-21) 15Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A \ Lời Chúa: Ga 14,1-12 1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A

Lời Chúa: Ga 10,1-10 1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A

Lời Chúa: Lc 24,13-35 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM A Lời Chúa: Ga 20,19-31 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông …

xem thêm