Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ MTC Năm C

Lc 9,11b-17 11Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo Người. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. 12Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng : “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ l và kiếm …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Ga 16,12-15 12“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi q. 13Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới osự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ CTT Hiện Xuống

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG Ga 20,19-23 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH: CHÚA THĂNG THIÊN   Lc 24,46-53   Bài Tin Mừng này nằm trong bối cảnh nào, xảy ra khi nào? Đọc toàn bộ Luca chương 24. Mọi chuyện trong chương này có vẻ xảy ra trong vòng mấy ngày? Có khác với Cv 1,3-11 không?   Luca 24,25-27 và Luca 24,44-46 có …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục sinh năm C

Ga 14,23-29[1] 23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục sinh năm C

  Ga 13, 31-33a. 34-35 31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.33 Hỡi anh em là những người con bé …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục sinh năm C

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ga 10,27-30 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Phục sinh năm C

PHÚC ÂM: Ga 21, 1-14 hoặc 1-19 “Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: “Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Điđymô), Nathanael quê tại Cana xứ …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật II Phục sinh năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật II Phục sinh năm C Lời Chúa: Ga 20,19-31 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông …

xem thêm