Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên – Năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên – Năm B Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J   Lời Chúa: (Ga 6,51-58) 51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. 52 Người Do-thái liền tranh …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 Thường niên -B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 Thường niên -B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Ga 6,41-51 41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 18 Thường niên – Năm B Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

    Phần 1: Phần 2: Phần 3: Lời Chúa: (Ga 6,24-35) 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? ” 26 Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 17 Thường niên -B

 Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 17 Thường niên -B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu Lời Chúa: (Ga 6,1-15)   Lễ Vượt Qua – Diễn từ về bánh trường sinh. Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều.  (Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,10-17) 1Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tbêria. 2Có đông đảo dân chúng …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 16 Thường niên -B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 16 Thường niên -B Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.     Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 16 Thường niên – Năm B (Mc 6,30-34) Lời Chúa: Đức Giêsu làm cho bánh hoá nhiều lần thứ nhất (Mt 14, 13-21; Lc 910-17; Ga 6,1-13 ) 30Các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức …

xem thêm