Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh Ngôi mộ trống     Phúc âm: (Gioan 20,1-9)  1Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật lễ Lá, năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật lễ Lá, năm A Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu     Tin Mừng: Mt 27,11-54 11 Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: “Ông là vua dân Do-thái sao? ” Đức Giê-su trả lời: “Chính ngài nói đó.”12 Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A Lời Chúa: Ga 11,1-45 1 Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a.2 Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

 Lời Chúa: Ga 9,1-41 1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.2 Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? “3 Đức Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A Lời Chúa: Ga 4,5-42 5Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se.6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A

Lời Chúa : Mt 17,1-9 1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Chay – Năm A (Mt 4,1-11) Lời Chúa: 1Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 7 Thường niên – năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 7 Thường niên – năm A Lời Chúa: Mt 5,38-48 38“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40Nếu ai muốn kiện anh …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A Mt 5,17-37 17“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ . Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn . 18Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết  trong Lề Luật cũng sẽ không …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Thường Niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Thường Niên Năm A Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Mt 5, 13-16 13“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14“Chính anh …

xem thêm