Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm: CN Lễ Lá Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ 

Học hỏi Phúc âm: CN Lễ Lá Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ       Lc 22,39 – 23,49   Đọc Lc 22,39-46. Đối với Đức Giêsu cầu nguyện có khó không? Tại sao khó ? Các môn đệ có cầu nguyện không ? Hậu quả của việc không cầu nguyện là gì?   Đọc Lc 22,47-53. …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm – CN V Mùa Chay năm C – LM Nguyễn Cao Siêu SJ

Học Hỏi Phúc Âm – CN V Mùa Chay năm C  LM Nguyễn Cao Siêu SJ                                             Ga 8,1-11 1 Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu.2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm – CN IV Mùa Chay Năm C

Học Hỏi Phúc Âm – CN IV Mùa Chay Năm C Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu sj.         Lc 15,1-3.11-32 Nhân vật chính của dụ ngôn này là ai? Trong hai đứa con, đứa con nào là nhân vật mà ta cần để ý hơn? Đọc Lc 15,1-3. Đâu là những hành vi bất hiếu của người con thứ? …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm – CN II Mùa Chay Năm C – LM Nguyễn Cao Siêu

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY  NĂM C                                                Lc 9, 28b-36   So sánh Mc 9,2-3 với Lc 9,28-29. Có gì khác biệt không? Đâu là nét đặc biệt của Luca?   So sánh …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 1 Mùa Chay năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 1 Mùa Chay năm C Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu Lc 4,1-13 1 Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về.2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 8 Thường niên, năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 8 Thường niên, năm C Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa: (Lc 6,39-45) 39Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 7 Thường niên, năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 7 Thường niên, năm C Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa: (Lc 6,27-38) 27“Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 6 Thường niên, năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 6 Thường niên, năm C Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Lời Chúa: (Lc 6,17.20-26) 17Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 Thường niên, năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 Thường niên, năm C Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa: (Lc 5,1-11) 1Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghennêxarét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra …

xem thêm