Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 6 Thường niên năm B

print

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 6 Thường niên năm B

 

Mc 1,40-45
(40) Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngày muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. (41) Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” (42) Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. (43) Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, (44) và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” (45) Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

HỌC HỎI

  1. Đọc sách Lê vi chương 13-14. Cho biết bệnh phong nói đến ở sách Lê vi có phải là bênh phong cùi như ta hiểu ngày nay không ?
  2. Đọc Lê vi 13,45-46. Cho biết nỗi khổ của người phong thời xưa.
  3. Đọc kỹ lời van xin của người mắc bệnh phong trong câu 40. Bạn có học được cách cầu nguyện từ lời van xin đó không ? Đọc Luca 22,42.
  4. Đọc câu 41. Cho biết Đức Giêsu đã chữa người phong bằng cách nào. Cách ấy có làm Ngài bị ô uế không ? Lời Đức Giêsu nói với người phong trong câu 41 có gì đặc biệt ?
  5. “Đừng nói gì với ai cả” : lần đầu tiên Đức Giêsu cấm một người đã khỏi bệnh không được nói ra. Tại sao Ngài cấm như vậy ? Để tìm thêm lý do Ngài cấm, xin đọc thêm Mc 1,45; 2,2; 3,9-10. 20; 6,30-34. 53-56.
  6. Tại sao Đức Giêsu bảo anh hãy đi trình diện tư tế và dâng lễ vật ? Đọc Lê vi 14.
  7. Đọc câu 45. Bạn nghĩ gì về việc người phong được chữa lành không vâng lời Đức Giêsu ?
  8. Đọc cả bài Phúc âm. Cho biết Đức Giêsu đã đem lại những gì cho người phong này.
  9. Anh người phong bị coi là ô uế, không thanh sạch. Đức Giêsu là Đấng Thánh đã không xa lánh anh, nhưng đã đến gần anh và đụng chạm vào anh. Chúng ta là Dân Thánh của Chúa, theo ý bạn, chúng ta cần có thái độ nào khi đứng trước thế giới có nhiều ô uế hôm nay ?
  10. Để có thể biến đổi, làm trong sạch và thánh hóa thế giới ô uế hôm nay, người Kitô hữu chúng ta cần những điều kiện gì ? Đọc Mt 5, 13-16 và 1 Côrintô 7,12-16.