Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIX thường niên Năm A

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 14,22-33 22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVIII thường niên Năm A

\  PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 14,13-21 13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVII thường niên Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A             Mt 13,44-52 44 “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.  45 “Nước Trời lại cũng giống …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVI thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVI thường niên Năm A   Lời Chúa: Mt 13,24-43   24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XV thường niên Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 15 Thường niên – Năm A Phúc âm: Mt 13,1-23 1Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIV thường niên Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 14 Thường niên – Năm A Tin Mừng: Mt 11, 25-30 25Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. 26Vâng, …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm A  Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Lời Chúa: Mt 10,37-42 37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.38Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 12 Thường niên – Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 12 Thường niên – Năm A (Mt 10,26-33) Lời Chúa: 26“Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Năm A Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Ga 6,51-58) Lời Chúa: 51“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A Lời Chúa: (Ga 3,16-18) 16Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, …

xem thêm