Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên năm A  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.     Lời Chúa: Mt 22,1-14 1Ðức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Lễ Đức Mẹ Mân Côi       

Học hỏi Phúc âm Lễ Đức Mẹ Mân Côi                          Lc 1,26-38 “Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên năm A  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.     Lời Chúa: (Mt 21, 33-46) 33Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 26 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 26 Thường niên năm A  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.     Mt 21,28-32 (28) Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. (29) Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm A  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Tin mừng: Mt 20,1-16a 1 “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 24 Thường niên năm A

Lời Chúa: Mt 18, 21-35 21Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” 22Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. 23Vì thế, Nước Trời …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIII thường niên Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 23 Thường niên – Năm A   Lời Chúa: Mt 18,15-20 15“Nếu người anh em của anh phạm tội, thì anh hãy đi và sửa lỗi người ấy, một mình anh với người ấy mà thôi. Nếu người ấy chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em của mình. 16Còn nếu người ấy …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXII thường niên Năm A

  Lời Chúa: Mt 16:21-27 21Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXI thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXI thường niên Năm A LỜI CHÚA: Mt 16,13-20 13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? “14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XX thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XX thường niên Năm A Mt 15,21-28 21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! …

xem thêm