Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 20 TN năm C – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 20 TN năm C – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu     Lc 12,49-53 49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 TN năm C – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 TN năm C – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu  Lc 12,32-48    32 “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 33 “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 18 TN năm C – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 18 TN năm C – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu Lời Chúa: 13Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi s.” 14Người đáp : “Này anh t, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh u ?” 15Và …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 17 TN năm C – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 17 TN năm C                 Lc 11,1-13 1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 16 TN năm C – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 16 TN năm C – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu    Lc 10,38-42 38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 15 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 15 Thường niên năm C Lời chúa: Lc 10,25-37 25 Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. 26 Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” 27 Ông trả lời: …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 14 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 14 Thường niên năm C  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Lời Chúa:  Lc 10,1-12.17-20 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm C  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.      Lời Chúa: Lc 9,51-62 51Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem.52Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. 53Nhưng …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ MTC Năm C

Lc 9,11b-17 11Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo Người. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. 12Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng : “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ l và kiếm …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Ga 16,12-15 12“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi q. 13Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới osự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh …

xem thêm