Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Lá – Năm B

print
 

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Lá – Năm B

 

Lời Chúa: Mc 14,1-15,47

Người Do Thái âm mưu hại Ðức Giêsu

1Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Ðức Giêsu và giết đi; 2vì họ nói: “Ðừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động”.

3Lúc đó, Ðức Giêsu đang ở làng Bêtania, tại nhà ông Simon Cùi. Giữa lúc Người dùng bữa, có một người phụ nữ đến, mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu Người. 4Có vài người lấy làm bực tức, nói với nhau: “Phí dầu thơm như thế để làm gì? 5Dầu đó có thể đem bán lấy trên ba trăm quan tiền mà bố thí cho người nghèo”. Rồi họ gắt gỏng với cô. 6Nhưng Ðức Giêsu bảo họ: “Cứ để cho cô làm. Sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa. 7Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình, các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được! Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu! 8Ðiều gì làm được thì cô đã làm: cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi, để chuẩn bị ngày mai táng. 9Tôi bảo thật các ông: Hễ Tin Mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô”.

Giuđa phản bội

10Và Giuđa Ítcariốt, một người trong Nhóm Mười Hai, đi gặp các thượng tế để nộp Người cho họ. 11Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Giuđa liền tìm cách nộp Người sao cho tiện.

Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua

12Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Ðức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 13Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: ‘Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?’ 15Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta”. 16Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

Ðức Giêsu báo Giuđa sẽ phản bội

17Chiều đến, Ðức Giêsu tới cùng với Nhóm Mười Hai. 18Ðang khi dùng bữa, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy”. 19Các môn đệ đâm ra buồn rầu, và lần lượt hỏi Người: “Chẳng lẽ con sao?” 20Người đáp: “Chính là một trong Nhóm Mười Hai đây, mà là người chấm chung một đĩa với Thầy. 21Ðã hẳn, Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!”

Ðức Giêsu lập bí tích Thánh Thể

22Cũng đang bữa ăn, Ðức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”. 23Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24Người bảo các ông: “Ðây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”.

Ðức Giêsu tiên báo ông Phêrô sẽ chối Người

26Hát thánh vịnh xong, Ðức Giêsu và các môn đệ ra đi lên núi Ôliu. 27Ðức Giêsu nói với các ông: “Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan tác. 28Nhưng sau khi sống lại, Thầy sẽ đến Galilê trước anh em”. 29Ông Phêrô liền thưa: “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không”. 30Ðức Giêsu nói với ông: “Thầy bảo thật anh: hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh, anh đã chối Thầy đến ba lần”. 31Nhưng Phêrô lại nói quả quyết hơn: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy”. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.

Tại vườn Ghếtsêmani

32Sau đó, Ðức Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani. Người nói với các ông: “Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện”. 33Rồi Người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thẩy hãi hùng xao xuyến. 34Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức”. 35Người đi xa hơn một chút, quỵ xuống đất mà cầu xin cho giờ ấy rời khỏi mình, nếu có thể được. 36Người nói: “Ápba, Cha ơi! Cha có thể làm được mọi sự, xin tha cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”. 37Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: “Simon, anh ngủ à ? Anh không thức nổi một giờ sao? 38Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối”. 39Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. 40Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với Người. 41Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông: “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi, đủ rồi. Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi. 42Ðứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!”

Ðức Giêsu bị bắt

43Ngay lúc đó, khi Người còn đang nói, thì Giuđa, một người trong Nhóm Mười Hai, xuất hiện. Cùng đi với hắn, có một đám đông mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. 44Kẻ nộp Ðức Giêsu đã cho họ một ám hiệu, hắn dặn rằng: “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận”. 45Vừa tới, Giuđa tiến lại gần Người và nói: “Thưa Thầy!”, rồi hôn Người. 46Họ liền tra tay bắt Người. 47Nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nói đứt tai.

48Ðức Giêsu nói với họ: “Các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt tôi như bắt một tên cướp vậy? 49Ngày ngày, tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở Ðền Thờ, mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời Sách Thánh được ứng nghiệm”. 50Bấy giờ các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết. 51Trong khi đó có một cậu thanh niên đi theo Người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh. 52Anh liền trút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng.

Ðức Giêsu ra trước Thượng Hội Ðồng

53Họ điệu Ðức Giêsu đến vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư, tất cả đều tựu lại. 54Ông Phêrô theo Người xa xa, vào tận bên trong dinh thượng tế, và ngồi sưởi bên đống lửa với bọn lính canh.

55Bấy giờ các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Ðồng tìm lời chứng buộc tội Ðức Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, 56vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo Người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. 57Có vài kẻ đứng lên cáo gian Người rằng: 58“Chúng tôi nghe ông ấy nói: Tôi sẽ phá Ðền Thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày, tôi sẽ xây một Ðền Thờ Khác, không phải do tay người phàm!” 59Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ không ăn khớp với nhau.

60Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Ðức Giêsu: “Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?” 61Nhưng Ðức Giêsu vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi Người: “Ông có phải là Ðấng Kitô, Con của Ðấng Ðáng Chúc Tụng không?” 62Ðức Giêsu trả lời: “Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Ðấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến”. 63Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: “Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? 64Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?” Tất cả đều lên án Người đáng chết.

65Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: “Hãy nói tiên tri đi!” Và bọn lính canh túm lấy Người mà tát túi bụi.

Ông Phêrô chối Thầy

66Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới; 67thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói: “Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông Người Nadarét, ông Giêsu đó chứ gì!” 68Ông liền chối: “Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì!” Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy. 69Người tớ gái thấy ông, lại bắt đầu nói với những người đứng đó: “Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy”. 70Nhưng ông Phêrô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông: “Ðúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Galilê!” 71Nhưng ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng; “Tôi thề là không có biết người các ông nói đó!” 72Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phêrô sực nhớ điều Ðức Giêsu đã nói với mình: “Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần”. Thế là ông oà lên khóc.

Ðức Giêsu ra trước tổng trấn Philatô

1Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội Ðồng. Sau đó, họ trói Ðức Giêsu lại và giải đi nộp cho ông Philatô.

2Ông Philatô hỏi Người: “Ông là vua dân Dothái sao?” Người trả lời: “Chính ngài nói đó”. 3Các thượng tế tố cáo Người nhiều tội, 4nên ông Philatô lại hỏi Người: “Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội!” 5Nhưng Ðức Giêsu không trả lời gì nữa, khiến ông Philatô phải ngạc nhiên.

6Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho họ một người tù, tuỳ ý họ xin. 7Khi ấy có một người tên là Baraba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. 8Ðám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. 9Ðáp lời họ yêu cầu, ông Philatô hỏi: “Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Dothái không?” 10Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp Người. 11Nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ônbg Philatô phóng thích tên Baraba thì hơn. 12Ông Philatô lại hỏi: “Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Dothái?” 13Họ la lên: “Ðóng đinh nó vào thập giá!” 14Ông Philatô lại hỏi: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Ðóng đinh nó vào thập giá!” 15Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Philatô phóng thích tên Baraba, truyền đánh đòn Ðức Giêsu, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá.

Ðức Giêsu đội vòng gai

16Lính điệu Ðức Giêsu vào bên trong dinh, tức là dinh tổng trấn và tập trung cả cơ đội lại. 17Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. 18Rồi chúng chào bái Người: “Vạn tuế đức vua dân Dothái!” 19Chúng dùng cây sậy đập đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. 20Chế giễu chán, chúng lột áo điều Người ra để đóng đinh vào thập giá.

Ðường lên Gôngôtha

21Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giêsu. 22Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Ðồi Sọ.

23Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống. 24Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. 25Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. 26Bản án xử tội Người viết rằng: “Vua người Dothái”. 27Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. [28Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.]

Ðức Giêsu ở trên thập giá bị sỉ vả nhạo cười

29Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: “Ê, mi là kẻ phá Ðền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, 30có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi!” 31Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy, họ nói với nhau: “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. 32Ông Kitô vua Ítraen ấy, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin”. Cả những tên cùng chịu đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người.

Ðức Giêsu chết trên thập giá

33Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. 34Vào giờ thứ chín, Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: “Êlôi, Êlôi, lama sabácthani!” Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” 35Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: “Kìa hắn kêu cứu ông Êlia”. 36Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: “Ðể xem ông Êlia có đến đem hắn xuống không. 37Ðức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. 38Bức màn trướng trong Ðền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. 39Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Ðức Giêsu, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa”.

Các phụ nữ đạo đức trên Gôngôtha

40Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Maria Mácđala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê thứ và Gioxê, cùng bà Salômê. 41Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Ðức Giêsu khi Người còn ở Galilê. Lại có nhiều bà khác đã cùng với Người lên Giêrusalem, cũng có mặt tại đó.

Ðức Giêsu được mai táng

42Chiều đã đến, mà vì hôm ấy lại là ngày sửa soạn, tức là áp ngày sabát, 43nên ông Giôxép tới. Ông là người thành Arimathê, thành viên có thế giá của hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi Triều Ðại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Philatô để xin thi hài Ðức Giêsu. 44Nghe nói Người đã chết, ông Philatô lấy làm ngạc nhiên, và cho đòi viên đại đội trưởng đến, hỏi xem Người đã chết lâu chưa. 45Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Giôxép lãnh lấy thi hài. 46Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Ðức Giêsu xuống, lấy tấm vải ấy liệm Người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. 47Còn bà Maia Mácđala và bà Maria mẹ ông Gioxê, thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng Người.

Câu hỏi:

1. Đọc Mc 14,1-11. Hãy cho thấy sự tương phản giữa thái độ của người phụ nữ với thái độ của Giuđa, của các thượng tế và kinh sư. Tại sao Đức Giêsu bênh vực hành động của người phụ nữ?

2. Đọc Mc 14,12-31. Trong đoạn văn này, Đức Giêsu buồn về những chuyện gì? Ngài nói về cái chết cứu độ của Ngài trong câu nào? Ngài có nói về sự phục sinh không?

3. Đọc Mc 14,32-42. Chiêm ngắm Đức Giêsu cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-ni. Bạn thấy Đức Giêsu cầu nguyện có khó không? Tại sao khó ? Các môn đệ có cầu nguyện không?

4. Đọc Mc 14,43-52. So sánh thái độ của Đức Giêsu lúc bị bắt với thái độ của các môn đệ (đọc Mc 14,31).

5. Đọc Mc 14,53-65. Đức Giêsu đứng trước Thượng Hội Đồng. Tại sao Ngài bị họ kết án tử?

6. Đọc Mc 14,66-72. Suy nghĩ về ba lần chối Thầy của Phêrô. Tại sao ông chối Thầy dễ dàng đến thế?

7. Đọc Mc 15,1-15. Đức Giêsu đứng trước Philatô. Theo bạn, cách xử án của Philatô bất công ở chỗ nào?

8. Hãy để ý ‎đến sự thinh lặng của Đức Giêsu trong Mc 14,60-61; 15,3-5. Tại sao Ngài thinh lặng?

 

CÂU HỎI GỢI Ý SUY NIỆM:

Chiêm ngắm cảnh Đức Giêsu bị làm nhục trong dinh thượng tế (14,65), trong dinh tổng trấn (15,16-20), và trên thập giá (15,29-32). Theo bạn, trong tất cả các nỗi đau của Cuộc Thương Khó, Đức Giêsu đau nhất khi nào, bởi ai?


PHẦN TRẢ LỜI

1. Người phụ nữ không tiếc một lượng dầu thơm lớn và đắt tiền để xức trên đầu Đức Giêsu. Cử chỉ của chị nói lên lòng yêu mến và quý trọng. Đức Giêsu đã bảo vệ chị trước lời chỉ trích. Ngài coi việc chị làm như hành vi ướp thân xác Ngài để chuẩn bị cho việc mai táng (câu 7 và 8). Ngược lại, Giuđa, một người trong Nhóm Mười Hai, lại tìm cách nộp Ngài cho các thượng tế (câu 11). Còn các thượng tế và kinh sư thì âm mưu bắt Ngài và giết đi (câu 1).

2. Trong Mc 14,12-31 ta thấy Đức Giêsu buồn vì một người trong Nhóm Mười Hai, kẻ đang cùng ăn với mình, người ấy sẽ nộp mình (câu 20). Ngoài ra, Ngài có thể buồn về sự vấp ngã của những môn đệ, đặc biệt việc Phêrô chối Thầy ba lần (câu 29 và 30). Ngài nói về cái chết đem lại ơn cứu độ trong câu 24 (“Máu Thầy đổ ra vì muôn người”). Ngài cũng nói về sự phục sinh trong các câu 25 (“Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”), và câu 28 (“Nhưng sau khi chỗi dậy, Thầy sẽ đi đến Galilê trước anh em”).

3. Trong Mc 14,32-42 ta thấy Đức Giêsu cầu nguyện trong “hãi hùng xao xuyến”, trong nỗi “buồn đến chết được”, trong sự cô đơn vì các môn đệ chìm sâu trong giấc ngủ, “không canh thức nổi một giờ với Thầy”. Đêm cầu nguyện ở Vườn Dầu là một đêm cầu nguyện khó khăn, vì Đức Giêsu phải từ bỏ ý muốn riêng để đón nhận ý muốn của Cha, đón nhận uống chén Cha trao (câu 35 và 36).

4. Trong Mc 14,43-52 Đức Giêsu đã can đảm để cho người ta bắt, “để ứng nghiệm lời Sách Thánh”, còn các môn đệ thì bỏ Thầy mà chạy trốn, dù trước đó họ đã quả quyết dù chết cũng không chối Thầy (Mc 14,31).

5. Trong Mc 14,53-65 Đức Giêsu đứng trước Thượng Hội Đồng, Ngài bị vu cáo nói phạm đến Đền thờ (câu 58) và nói phạm thượng đến Thiên Chúa (câu 62). Từ đó Ngài bị kết án tử.

6. Trong Mc 14,66-72 Phêrô chối Thầy hai lần trước cùng một cô đầy tớ của thượng tế. Lần thứ ba, ông thề độc rằng mình không biết Đức Giêsu (câu 71). Phêrô chối Thầy dễ dàng vì ông sợ bị liên lụy với một người đang bị kết án.

7. Philatô biết các thượng tế nộp Đức Giêsu chỉ “vì ganh tị” (Mc 15,10), chứ Ngài không “làm điều gian ác” (câu 14). Nhưng ông đã cho đóng đinh Đức Giêsu để “chiều lòng đám đông” (câu 15). Cách hành xử của Philatô rõ ràng là bất công đối với người vô tội.

8. Trong cả hai lần, Đức Giêsu đều thinh lặng khi bị vu cáo (Mc 14,57-61a; 15,3-5). Có thể Ngài thinh lặng vì biết có nói cũng chẳng ai nghe.