Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 16 Thường niên -B

print

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 16 Thường niên -B

 

 

Học hỏi Phúc âm

Chúa nhật 16 Thường niên – Năm B

(Mc 6,30-34)

Lời Chúa:

Đức Giêsu làm cho bánh hoá nhiều lần thứ nhất (Mt 14, 13-21; Lc 910-17; Ga 6,1-13 )

30Các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Học hỏi:

1. Bài Phúc âm hôm nay (Mc 6,30-34) tiếp theo đoạn Phúc âm nào trước đó?

2. Khi các tông đồ tụ họp lai quanh Đức Giêsu, bầu khí đó có vui không? Tại sao? Làm sao ta biết được bầu khí này cũng rất cởi mở? Đọc Mc 3,14-15; 6,7-9.

3. Các ông đã dạy gì và đã làm gì? Đọc Mc 1,14-15.

4. Tại sao Đức Giêsu muốn các ông đến một nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi? Đọc Mc 3,20.

5. Kế hoạch đi nghỉ của Thầy trò Đức Giêsu có thành công không? Tại sao?

6. Đâu là tâm tình của Đức Giêsu khi thấy đám đông chạy bộ đến trước mình? Tại sao Đức Giêsu lại ví họ như bầy chiên không người chăn dắt? Ai là người có nhiệm vụ chăn dắt dân Ítraen? Đọc Tv 77,21; Tv 78,70-72; Cv 20,28.

7. Tìm một đoạn Phúc âm trong đó Đức Giêsu nhận mình là một mục tử (người chăn dắt)? Trong bài Phúc âm này, Đức Giêsu chăn dắt dân chúng bằng cách nào?

8.  Đọc Mc 1,21-22. 27; 2,13; 4,1-2; 6,2. 6. 34; 8,31; 10,1; 12,35. 38; 14,49. Qua những câu trên, ta thấy Đức Giêsu làm chức năng quan trọng gì của người Thầy ?

9. Bạn có phải là người nghiện việc không? Khi mệt mỏi vì gánh nặng công việc, bạn nghỉ ngơi bằng cách nào? Đâu là nơi hoang vắng bạn hay đến khi mệt mỏi?

10. Khi đọc toàn bài Phúc âm này, bạn bị đánh động bởi điều gì nơi Đức Giêsu?