Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 34 Thường niên – Năm B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

print

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 34 Thường niên – Năm B

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lời Chúa:  Ga 18,33b-37

“Ông có phải là vua dân Do-thái không? “34 Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? “35 Ông Phi-la-tô trả lời: “Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? “36 Đức Giê-su trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.”

37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao? ” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

Học hỏi:

  1. Đọc Ga 18,28 – 19,16. Ta thấy Philatô thường hay từ trong dinh của mình đi ragặp dân chúng, rồi lại đi vàotrong dinh. Bạn thấy Philatô đi ra đi vào mấy lần? Điều đó nói lên tâm trạng nào của ông?
  2. Trong cả bốn sách Phúc âm, khi Philatô gặp mặt Đức Giêsu, câu hỏi đầu tiên của ông là gì? Đọc Mt 27,11; Mc 15,2; Lc 23,3; Ga 18,33.
  3. Trước câu hỏi đó, Đức Giêsu đã trả lời ra sao ? Đọc Mt 27,11; Mc 15,2; Lc 23,3; Ga 18,34. 37. Nói chung, Đức Giêsu có rõ ràngnhận mình là vua không?
  4. Trong Phúc âm Gioan, ai là người tuyên xưng Đức Giêsu là Vua của Ítraen? Đọc Ga 1,49; 12,13. Vua của Ítraencó khác với vua của dân Do-thái không? Đọc Ga 18,33.
  5. Đức Giêsu có muốn làm vua không? Đọc Ga 6,15. Tại sao Ngài không muốn?
  6. Trong câu Ga 18,36, Đức Giêsu có kín đáonhận mình là vua không? Dựa vào đâu ta biết được điều đó ? Như thế Ga 18,36 có mâu thuẫn với Ga 6,15 không?
  7. Đọc Ga 18,36. Cho biết Nướccủa Đức Giêsu có những nét gì khác biệt so với các nước khác?
  8. Đọc Ga 18,37. Sứ mạng của Vua Giêsu là gì? Sự thật mà  Người làm chứng là gì? Đọc Ga 17,3.
  9. Ai là người thuộc về Nước của Vua Giêsu? Đọc Ga 18,37; 10,26-27.
  10. Nước Chúa có những nét nào? Theo bạn, người Công giáo phải làm gì cụ thể để xây dựng Nước của Vua Giêsu trên trần gian?

NGHE AUDIO

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 34 Thường niên – Năm B