Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 6 Phục sinh năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 6 Phục sinh năm B  Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu S.J   Lời Chúa: Ga 15,9-17 9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 Phục sinh năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 Phục sinh năm B Ga 15,1-8 1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Phục sinh năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Phục sinh năm B Ga 10,11-18 11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh năm B

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh năm B Lc 24,35-48   1. Đọc Luca 24,13-35. Hãy cho biết nhờ đâu mà hai môn đệ Emmaus nhận ra Thầy Giêsu đã được phục sinh. 2. Đọc Lc 24,36. Hãy cho biết hai từ “các ông” ở câu trên có đồng nghĩa với nhau không? Đọc Lc 24,33-34. 3. Ở Lc …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Phục Sinh năm B

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Phục Sinh năm B CÂU HỎI 1. Cảnh Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ xảy ra khi nào? 2. Đức Giêsu có báo trước việc mình sẽ đến với các môn đệ không? Đọc Ga 14,18. 28. 3. Tại sao Chúa Giêsu phục sinh lại cho các ông xem hai bàn tay và …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Phục sinh

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Phục sinh Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.     Gioan 20,1-9 1Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Lá – Năm B

  Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Lá – Năm B  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Lời Chúa: Mc 14,1-15,47 Người Do Thái âm mưu hại Ðức Giêsu 1Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Ðức Giêsu và giết đi; 2vì họ nói: “Ðừng …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.     Ga 12,20-33 (20) Trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. (21) Họ đến gặp ông Philípphê, người Bếtxaiđa, miền Galilê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu”. (22) Ông Philipphê đi nói …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 mùa Chay năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 mùa Chay năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.   Ga 3,14-21 (14) Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, (15) để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. (16) Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 mùa Chay năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 mùa Chay năm B  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa  Ga 2,13-22 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong Ðền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi …

xem thêm