Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 25 Thường niên – Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 25 Thường niên – Năm C Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa: (Lc 16,1-13) 1Đức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2Ông mới gọi …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIV thường niên năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIV thường niên năm C (Lc 15,1-32) Lời Chúa: 1Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. 2Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. 3Đức Giêsu mới kể …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường niên Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường niên Năm C Lời Chúa: Lc 14,25-33 25 Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: 26 “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. 27 Còn ai không …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường niên Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường niên Năm C Lời Chúa: Lc 14,1.7-14  (1) Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: Họ cố dò xét Người. (7) Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: (8) “Khi …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường niên Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường niên Năm C  Lc 13,22-30 (22) Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. (23) Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ : (24) “Hãy chiến đấu để …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên Năm C Lc 12,49-53 49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! 51 “Anh em tưởng …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIX thường niên năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIX thường niên năm C Lc 12,35-40 CÂU HỎI Đọc Lc 12,35-40, bạn thấy có ba nhân vật đến bất ngờ. Họ là ai vậy? Nhân vật nào là quan trọng hơn cả? Vì cả ba nhân vật này đến bất ngờ, nên thái độ cần phải có là thái độ nào? Đọc Lc …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVIII thường niên năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVIII thường niên năm C Lời Chúa: Lc 12,13-21 13 Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. 14 Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVII thường niên năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVII thường niên năm C   Lc 11,1-13 1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông: …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVI thường niên năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVI thường niên năm C Lc 10,38-42 38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật …

xem thêm