Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C

print

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C

Lc 9, 11b-17   

Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.

12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.”13 Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.”14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.”15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống.16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

CÂU HỎI

1/ Trong Tin Mừng Luca, phép lạ bánh hóa nhiều xảy ra ở đâu, lúc nào? trong hoàn cảnh nào? Đọc Lc 9,1-12.

2/ Bết-xai-đa ở đâu? Theo Tin Mừng Luca, tại sao Đức Giêsu lại muốn các môn đệ đến đó? Xem thêm Mc 6,30-32; Mt 14,12-13.

3/ Đọc Lc 9,11. Bạn nghĩ gì về thái độ của Đức Giêsu khi thấy đám đông dân chúng kéo đến?

4/ Đọc Lc 9,12. Bạn thấy Đức Giêsu có cần làm phép lạ bánh hóa nhiều không?

5/ Đọc Lc 9,13. Đức Giêsu có chấp nhận để dân chúng đi mua đồ ăn không ? Ngài muốn các môn đệ làm gì ? Sau đó các môn đệ đã phản ứng như thế nào?

6/ Khi nói: “Anh em hãy cho họ ăn”, Đức Giêsu cho các môn đệ quyền gì? Đọc Lc 9,14-15. Lời mời này đòi họ phải sống tinh thần gì?

7/ Đọc Lc 9,16-17. Đức Giêsu làm gì trước khi đãi dân chúng bữa ăn? Các môn đệ đã cộng tác như thế nào trong phép lạ này?

8/ Tại sao Giáo hội lại cho đọc bài Phúc âm này vào lễ Mình Máu Thánh Chúa?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Khi ngắm nhìn đám đông 5000 người, ngồi thành nhóm 50, được Chúa Giêsu đãi ăn no nê và dư thừa, bạn nghĩ gì về những người nghèo hôm nay? Ngài có mời bạn cho họ ăn không?

 

PHẦN TRẢ LỜI

1/ Dựa trên Lc 9,1-12, ta thấy phép lạ bánh hóa nhiều xảy ra sau khi Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành cho dân. Khi họ trở về, Đức Giêsu mới đem họ đến thành Bết-xai-đa, nơi diễn ra phép lạ. Phép lạ này cũng xảy ra sau khi ông Gioan Tẩy giả đã bị vua Hêrôđê chém đầu trong ngục (Lc 9,9).

 

2/ Bết-xai-đa là một thành phố nằm ở bên kia hồ Ghen-nê-xa-rét (x. Lc 5,1). Đức Giêsu đưa các môn đệ đến đó một cách riêng tư kín đáo, nhưng Tin Mừng Luca không nói rõ lý do tại sao Ngài làm như vậy. Tin Mừng Mác-cô cho biết lý do: Đức Giêsu muốn các môn đệ được nghỉ ngơi đôi chút sau sứ vụ vất vả mệt nhọc (Mc 6,30-32). Tin Mừng Mát-thêu lại đưa ra một lý do khác: sau khi nghe tin Hêrôđê giết ông Gioan Tẩy giả, Đức Giêsu lánh đi cùng với các môn đệ, có lẽ vì không muốn đối đầu với Hêrôđê.

 

3/ Luca 9,10-11 cho thấy dù Đức Giêsu rút lui một cách kín đáo cùng với các môn đệ (=đi riêng với mình), nhưng đám đông dân chúng vẫn biết và đi theo Ngài. Khi gặp lại họ ở một nơi hoang vắng, Đức Giêsu có thể khó chịu vì họ đã phá vỡ sự riêng tư mà Ngài muốn có với các môn đệ. Nhưng Ngài đã vui vẻ tiếp đón họ, và tiếp tục làm những gì Ngài và các môn đệ đã làm trước đây: nói về Nước Thiên Chúa và chữa bệnh.

 

4/ Luca 9,12 cho thấy các môn đệ muốn Đức Giêsu giải tán đám đông để họ đi tìm thức ăn và chỗ trọ nơi các làng mạc chung quanh. Như vậy, để đám đông có thức ăn khi chiều về, không nhất thiết Đức Giê su phải làm một phép lạ.

 

5/ Luca 9,13 cho thấy Đức Giêsu không muốn để đám đông tự đi mua thức ăn. Ngài muốn các môn đệ chịu trách nhiệm về việc tìm thức ăn cho đám đông. “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Chính họ chứ không phải ai khác. Các ông đã cho Thầy Giêsu biết số lượng thức ăn họ mang theo trong chuyến đi này: chỉ có năm cái bánh và hai con cá. Một cách gián tiếp, họ cho thấy việc Thầy bảo họ làm là không thể thực hiện được. Năm cái bánh và hai con cá làm sao nuôi được đám đông trước mặt. Tuy nhiên, họ còn một phương án khác, đó là chính họ đi mua thức ăn cho đám đông. Nếu phải chịu trách nhiệm nuôi đám đông, thì đi mua là điều không thể tránh được.

 

6/ Khi nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn”, Đức Giêsu đã cho các môn đệ quyền nuôi ăn dân chúng. Nuôi ăn dân chúng là điều Thiên Chúa vẫn làm trong thời gian dân Do-thái đi nơi hoang địa để tiến về Đất Hứa. Thiên Chúa đã cho dân ăn Manna mỗi ngày, cho ăn thịt chim cút và uống nước từ tảng đá vọt ra. Nuôi ăn là quan tâm đến thân xác của con người với những nhu cầu thiết yếu của nó. Đức Giêsu không chỉ chữa bệnh để làm cho thân xác con người được lành mạnh (Lc 9,1-2.6.13). Ngài biết thân xác còn cần thức ăn để sống, để hoạt động (x. Mt 15,32; Mc 8,3). Phép lạ bánh hóa nhiều cho thấy Ngài cũng muốn nuôi dân như Thiên Chúa trong Cựu Ước. Hơn nữa, Ngài còn muốn các môn đệ cộng tác với Ngài trong công việc này. Ngài đòi họ phải có sự tín thác trọn vẹn nơi Ngài, khi Ngài không bảo họ đi mua thức ăn, nhưng bảo họ hãy sắp xếp cho đám đông hơn năm ngàn người ngồi thành từng nhóm nhỏ (Lc 9,14-15). Các ông chắc chưa biết Ngài định làm gì, nhưng các ông đã vâng lời Ngài.

 

7/ Đức Giêsu cầm lấy tất cả những gì các môn đệ có và đã đưa cho Ngài. Ngài đã ngước nhìn lên Cha trên trời, chúc phúc cho bánh và cá. Sau đó Ngài bẻ bánh trao cho các ông, để các ông dọn cho đám đông ăn (Lc 9,16). Như vậy, các ông đã làm được lời Ngài dạy ở Lc 9,13.

 

8/ Đọc bài Tin Mừng về bánh hóa nhiều vào Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta hiểu được quan tâm của Chúa Giêsu đến những nhu cầu của chúng ta, cả thể xác lẫn tinh thần. Đức Giêsu chỉ làm phép lạ bánh hóa nhiều đôi lần, chỉ làm thân xác no một thời gian ngắn, chỉ nuôi được vài ngàn người bằng tấm bánh vật chất. Ngài có ước mơ nuôi đời sống tâm linh mọi người bằng chính con người Ngài, bằng thân xác hy hiến của Ngài, và nuôi họ cho đến tận thế. Bí tích Thánh Thể là cách Chúa Giêsu thực hiện ước mơ ấy.