Mục Vụ Giới Trẻ

Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng

Chúa nhật 1 MV C –   Lc 21,25-27.34-36  Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện với chúng con. Chúng con chúc tụng, thờ lạy và tôn vinh Chúa. Bước vào năm Phụng vụ mới này, chúng con xin dâng lên Chúa năm mục vụ mới với chủ đề: “Đồng hành …

xem thêm

Làm chứng cho Sự Thật

Chúa nhật 34 TN B –   Ga. 18, 33b-37 Làm chứng cho Sự Thật Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Vua cả trời đất nhưng đã khiêm nhường ở lại với chúng con trong Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Một sự thật mà không phải ai cũng nhận ra. Chúng con xin tin thờ, chúc khen và cảm tạ …

xem thêm

Tử Đạo Mỗi Ngày

Chúa nhật 33 TN B –   Lễ  CTTĐVN Tử Đạo Mỗi Ngày Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chiêm ngắm tình yêu Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con cảm nhận được cách thức mà các thánh tử đạo Việt Nam đã sống tình yêu ấy. Để nhờ đó, các ngài có đủ sức mạnh và lòng can đảm đón nhận …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Cậy Trông Vào Chúa

Chúa nhật 31 TN B –  Mc 12,38-44 Giúp Người Trẻ Cậy Trông Vào Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước Thánh Thể Chúa, chúng con xin chúc tụng và tôn vinh Chúa là Đấng thấu suốt cõi lòng con người. Chúng con nài xin lòng Chúa thương xót vì chúng con chưa sống như lòng Chúa mong ước. Nhiều lúc …

xem thêm

Mục vụ giới trẻ theo hướng dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô

MỤC VỤ GIỚI TRẺ THEO HƯỚNG DẪN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông, CSsR WHĐ (28.10.2021) – “Giới trẻ ngày nay”. Đó là những lời vừa tích cực, vừa tiêu cực người lớn dùng để đối chiếu giới trẻ hôm nay với họ thời còn trẻ. Nhiều người rất thích, rất kỳ vọng nơi giới trẻ. Nhưng không …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Sống Giới Răn Yêu Thương

Chúa nhật 31 TN B –  Mc 12, 28b-34 Giúp Người Trẻ Sống Giới Răn Yêu Thương Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong Bí tích Thánh Thể là bằng chứng xác thực Chúa yêu thương và muốn ở lại với chúng con. Xin Chúa cho chúng con và những người trẻ nhận ra …

xem thêm

Đức Giáo Hoàng Phanxicô và người trẻ Việt Nam

Đức Giáo Hoàng Phanxicô và người trẻ Việt Nam Giuse Phạm Đình Ngọc SJ Nguồn: hdgmvietnam.com Các bạn trẻ thân mến, Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội những Đức Giáo Hoàng tuyệt vời, lãnh đạo Giáo hội như lòng Chúa ước mong. Lúc này chúng ta hướng đến vị Giáo Hoàng đương vị Phanxicô. …

xem thêm

Người trẻ loan báo Tin mừng ngang qua Phương tiện Truyền thông Truyền thống trong môi trường Nguyện xá

   NGƯỜI TRẺ LOAN BÁO TIN MỪNG NGANG QUA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN THỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG NGUYỆN XÁ Tác giả: Lm. Micae Rua Trần Phạm Hoàng Gia Thi, SDB Dẫn nhập Qua mọi thời, người Kitô hữu vẫn nắm rõ lệnh truyền của Đức Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Mang Lửa Truyền Giáo

Chúa nhật 29 TN B –  Mc 10,46-52 Giúp Người Trẻ Mang Lửa Truyền Giáo Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, tôn kính và chúc tụng Chúa, chúng con tin Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương, đồng hành và gìn giữ chúng con trong từng giây phút …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Phục Vụ Nhưng Không

Chúa nhật 29 TN B –  Mc 10,35-45 Giúp Người Trẻ Phục Vụ Nhưng Không Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Giữa cuộc sống nhiều tranh đua, chúng con đang bị tách rời xa Chúa bởi biết bao đam mê danh lợi thú. Xin Chúa cho chúng con biết tận dụng …

xem thêm