Phụng Vụ

Album Thứ Sáu Tuần Thánh

  1Bao lan – 05:36 2Canve Chieu Buon – Dinh Cong Huynh – An Phuc – 06:09 3Chieu nao – 05:13 4Con duong nao – Gia An – 05:00 5Dan ta oi – 04:02 6Dap ca Thu Sau TT – Ân Phúc – 03:38 7Duong len Can Ve – 05:49 8Em oi ta se – 05:44 9 GIUDA – 05:11 10 ga chua gay – Unknown artist – 05:17 11 Hoi khong gian – 08:18 12 Me dung do – 06:22 13 Nguoi da vi yeu – 07:35 14 thap gia ngat …

xem thêm

Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019

Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019 Trong bối cảnh của nạn buôn người đang lan tràn, ĐTC Phanxicô đã ủy thác cho sơ Eugenia Bonetti, một nữ tu chuyên phục vụ trong lãnh vực chống lại tệ nạn này, soạn bài suy niệm cho buổi ngắm Đàng Thánh Giá tại Colosseo năm 2019 này. Bài suy niệm của sơ Eugenia …

xem thêm

Album Thứ Năm Tuần Thánh

1 Bi tich tinh yeu – 06:55 2 chen dang – 04:48 3 Chính Mình Máu Chúa – Ái Trinh, Gia Ân – 06:11 4 Bai Ca Thuong Kho – Lm. Phuong Anh – Le Hang – 04:06 5 Dem xua tren nui – 03:44 6 Hay o lai trong Thay – 04:59 7 Luat yeu thuong – Lm. JB …

xem thêm

Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh (dành cho Giới trẻ) – Manna Bảo Lộc

Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh (dành cho Giới trẻ)   Mở đầu: Hát   ĐÂY LÒNG CHÚA ÁI TUẤT Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. ĐK:  Con xin kính tin sấp mình thờ …

xem thêm

Giới thiệu Album Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

Album Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu Kể từ khi Tin Mừng được gieo vào lòng đất Việt, các nhà truyền giáo đã sáng tác các bài ngắm nguyện rất sốt sắng, thuật lại nhiều chi tiết về sự thương khó Chúa Giêsu đã chịu để cứu chuộc loài người. Các tín hữu hằng nhiệt tâm suy ngắm …

xem thêm

Lễ Đèn 3 (Thứ Bảy Tuần Thánh)

Lễ Đèn 3 (Thứ Bảy Tuần Thánh) Thứ Mười Một Thì Gẫm : Khi ĐCG chịu đóng đinh giữa hai người trộm cướp, thì một đứa bên tả nhạo báng Người rằng : Ví bằng mày là Con ĐC Trời, sao chẳng cứu lấy mình và chúng ta với ? Bấy giờ người bên hữu mắng nó rằng : Ta …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Thứ Năm Tuần Thánh & Vọng PS – Manna Bảo Lộc

THỨ NĂM TUẦN THÁNH  Anh chị em thân mến, Hôm nay Thứ Năm Tuần Thánh, Giáo Hội nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nhận ra tình yêu thương của Chúa Giêsu qua việc Ngài lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh và qua lời dạy yêu thương phục vụ. Cảm tạ tình Chúa vô biên, chúng …

xem thêm

Lễ Đèn Nhì (Thứ Sáu Tuần Thánh)

Lễ Đèn Nhì (Thứ Sáu Tuần Thánh) Thứ Sáu Thì Gẫm : Khi Philatồ nghe lời quân Giudêu gắn bó nài xin tha Baraba, thì liền phú ĐCG cho quân lính đánh đòn cho đẹp lòng dân Giudêu, có ý cho nó thấy Người phải đòn bọng, hoặc là có ngớt cơn giận mà thương Người chăng. Vậy thì quân …

xem thêm

Gẫm Lễ đèn Miền Nam: Lễ Đèn Nhứt (Thứ Năm Tuần Thánh)

Kinh CTT, Kinh Tin-Cậy-Mến, Kinh An Năn Tội Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu LỄ ĐÈN 1: Thứ Nhất Thì Gẫm : Khi đã đến tuần ĐCG toan chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có một người trong môn đệ tên là Giudà, đã ở cùng ĐCG ba năm, hằng nghe lời lành Chúa dạy, …

xem thêm