Phụng Vụ

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Các Thánh Nam Nữ

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Các Thánh Nam Nữ Manna Bảo Lộc  Anh chị em thân mến, Con đường nên thánh là con đường nhỏ hẹp, đầy khó khăn thử thách. Nhưng chính con đường ấy sẽ dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống hạnh phúc đời đời. Hiệp cùng với lời cầu bầu của các Thánh Nam Nữ, chúng …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ Gợi Ý: Lễ Các Thánh & Lễ Cầu cho Các Linh Hồn

LỄ  CÁC  THÁNH ( 1-1 ) 1-NL : Trèo lên cao sơn. 2-SH : Chút lòng son. 3-ĐC :  TV.23 4-Alleluia lễ các Thánh 5-DL : Dâng trọn cuộc đời 6-HL : 1-Bài ca trên núi.  2-Mừng các Thánh 7-KL: Ca mừng các Thánh   LỄ CÁC LINH HỒN ( 2-11) 1-NL : Người ơi nhớ chăng 2-SH : Từ …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10 tháng 11.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 01-10 tháng 11.2020   Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   01/11/2020 Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm A. 02/11/2020 Thứ Hai XXXI Thường Niên Năm Chẵn. 03/11/2020 Thứ Ba XXXI Thường Niên Năm Chẵn. 04/11/2020 Thứ Tư XXXI Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 05/11/2020 Thứ Năm XXXI Thường Niên Năm Chẵn. 06/11/2011 Thứ …

xem thêm

Các điều kiện lãnh Ơn Toàn Xá trong tháng 11 được điều chỉnh

Các điều kiện lãnh Ơn Toàn Xá trong tháng 11 được điều chỉnh Do đại dịch Covid-19, để đảm bảo các điều kiện an toàn sức khoẻ, Toà Ân giải Tối cao đã ban hành một sắc lệch cho phép việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời có thể được thực hiện …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXX  TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXX  TN Năm A   Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Trong bữa Tiệc ly Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta một điều răn mới : “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Với quyết tâm sống bác ái như Chúa đã dạy, chúng …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 30 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 30 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Trăm triệu lời ca 2-SH : Nguyện Chúa chí ái 3-ĐC : TV 17 4-Alleluia 7 5-DL : Lạy Cha rất thánh 6-HL : 1-Đâu có tình yêu thương  . 2- Cũng một kiếp người 7-KL : Ta ra về

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-31 tháng 10.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 21-31 tháng 10.2020   Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 21/10/2020 Thứ Tư XXIX Thường Niên Năm Chẵn. 22/10/2020 Thứ Năm XXIX Thường Niên Năm Chẵn. 23/10/2020 Thứ Sáu XXIX Thường Niên Năm Chẳn. 24/10/2020 Thứ Bảy XXIX Thường Niên Năm Chẵn. 25/10/2020 Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A.. 26/10/2020 Thứ Hai XXX …

xem thêm

Chúa sai tôi đi

Chúa Sai Tôi Đi Chúa sai tôi đi loan báo tin vui cho đời. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước Trời. Nên men giữa muôn người, cho khắp nơi yêu thương đầy vơi. Chúa sai tôi đi làm nhân chứng nước Trời. Chúa sai tôi đi làm sứ ngôn cho nước Trời. Chúa sai tôi đi theo bước …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXIX TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXIX TN Năm A   Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa là Cha nhân từ. Người dựng nên trời đất muôn vật, và lúc nào cũng : quan tâm chăm sóc hết thảy mọi loài. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. 1- Hội Thánh …

xem thêm