Phụng Vụ

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10/02/2019

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10/02/2019 01/02 – Thứ sáu đầu tháng. Tuần 3 thường niên. 02/02 – Thứ bảy đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH. + 03/02 – CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN..  04/02 – Thứ hai tuần 4 Thường Niên. LỄ TẤT NIÊN.. LỄ GIAO THỪA. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. 05/02 – THỨ BA. …

xem thêm

Dẫn Lễ & Lời Nguyện Cộng Đoàn 4 Ngày Tết – Manna Bảo Lộc

Dẫn Lễ & Lời Nguyện Cộng Đoàn 4 Ngày Tết – Manna Bảo Lộc DẪN LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN 2018. DẪN LỄ MÙNG MỘT TẾT  2019. DẪN LỄ MÙNG HAI TẾT  2019. DẪN LỄ MÙNG BA TẾT  2019. DẪN LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN 2018. Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ, Chiều hôm nay, giữa không khí tất bật …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN IV TN C (Gợi Ý) – File PDF

Chúa Nhật  3 TN-C  :  Số Phận  Vị  Ngôn  Sứ 1-NL : Vinh quang Chúa 2-SH: Nguyện Chúa Chí Ái 3-ĐC :  TV 70 4-Alleluia 5 5-DL: Xin dâng lên Chúa 6-HL: 1-Xin đừng ẩn mặt. 2-Trông cậy Chúa. 7-KL: Đường đi có Chúa

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 4 TN– Năm C – Manna Bảo Lộc

Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm C   Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã bị chống đối- khước từ ngay tại chính quê hương mình. Nhìn lại đời sống chúng ta, nhiều khi chỉ vì định kiến hẹp hòi mà chúng ta gạt bỏ mọi thành quả cố gắng của những người bên cạnh, để rồi làm …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2019: Chúa Nhật 4 TN C

Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi trao ban chính Con Một của Ngài để cứu chúng ta. Chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin : “Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân”. Chúng ta cầu …

xem thêm

Giới Thiệu Các Album Thánh Ca Xuân

Album Xuân Hồng Ân 01 An tinh xuan download  4.9M 02 Xuan hong an download3.5M 03 Chua xuan download 4.6M 04 Dang ngay xuan download 4.7M 05 Hong an Chua xuan download 4.3M 06 Xuan ve download 4.9M 07 Chua mua xuan download 3.8M 08 Mua xuan da den download 4.3M 09 Xin chao mua xuan download 4.7M 10 Me la mua xuan cuu do download 4.3M 11 Xuan ca  4.3M   Album Xuân Kỳ Diệu       …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN III TN C (Gợi Ý) – File PDF

Chúa Nhật 3 TN C :  Thần Khí Sai đi 1-NL: Đem Tin Mừng 2-SH: Chúa không lầm 3-ĐC : TV 18B 4-Alleluia 4 5-DL: Lạy Chúa, con xin dâng 6-HL: 1-Thần Khí Chúa sai đi.  2-Giờ đây Chúa sai tôi 7-KL: Thắp sáng trong con.

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 TN– Năm C – Manna Bảo Lộc

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN – NĂM C   Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đến trần gian để thực hiện lời tiên báo của ngôn sứ Isaia ngày xưa. Ngài đem ơn cứu độ đến cho những người nghèo đói, bệnh tật, kẻ bị tù đày, bị áp bức. Tin tưởng vào quyền năng và tình thương …

xem thêm