Phụng Vụ

Ngày 20 tháng 11:Thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần,Thầy Giáng (1803-1837)

Ngày 20 tháng 11:Thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần,Thầy Giáng (1803-1837) Thánh Phanxicô Savier Cần còn có tên là  Nguyễn Tiên tức Tiên Truật, sinh năm 1803 tại xã  Sơn Miêng, huyện Phú Xuyên, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông nay thuộc về Hà Nội. Cha là ông Nguyễn Hới có 5 ngườ con, cậu Cần là con thứ hai. Gia …

xem thêm

 Lời Chúa Trong Tuần 33 TN B – 2018

 Lời Chúa Trong Tuần 33 TN B – 2018  + 18/11 – CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM    CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN.. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM… 19/11 – Thứ hai tuần 33 Thường Niên. 20/11 – Thứ ba tuần 33 Thường Niên. 21/11 – Thứ tư. Đức Mẹ …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Manna Bảo Lộc

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Năm B   Anh chị em thân mến, Nhờ tình yêu với Đức Kitô, đã giúp Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chiến thắng nỗi sợ hãi và mọi khổ hình tra tấn. Cùng chiêm ngắm tấm gương anh dũng của các ngài, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ Các Thánh TĐVN (Gợi Ý) – File PDF

Chúa Nhật 33 TN B: Lễ Các Thánh TĐVN 1-NL: Khải hoàn ca 2-SH: Hacy trở về 3-ĐC : Ngày về 4-Alleluia  Các Thánh Tử  Đạo 5-DL : Dâng lên Ngài 5 – câu TK 1 6-HL:  1-Lòng trung nghĩa             2-Bài ca ngàn trùng             3-Anh hùng Việt Nam 7-KL: Anh hùng tử đạo

xem thêm

Ngày 14 tháng 11:Thánh Stêphanô Thêôdôrê Cuénot Thể,Giám mục (1802-1861)

 Ngày 14 tháng 11:Thánh Stêphanô Thêôdôrê Cuénot Thể,Giám mục (1802-1861) Thánh Stêphanô Thêôdôrê Cuénot Thể sinh ngày 8 tháng 2 năm 1803 tại Sous Réamont thuộc thành phố Bélieu, tỉnh Besancon, nước Pháp, trong một gia đình khá giả, có 11 người con mà cậu Stêphanô Cuénot là con cả. Nhưng sau này vì chiến tranh đã tiêu hủy hết …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: Chúa Nhật Lễ CTTĐVN – 18.11.18

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – 18.11.18 KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM   Chủ tế : Anh chị em thân mến, chúng ta cảm tạ Chúa, tôn vinh tiền nhân anh dũng đã dám sống và sẵn sàng chết cho Tin Mừng. Tin tưởng vào sự đỡ nâng của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng …

xem thêm

Lời Chúa Trong Tuần 32 TN B – 2018

Lời Chúa Trong Tuần 32 TN B – 2018   + 11/11 – CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN.. 12/11 – Thứ hai. Thánh Giôsaphát. 13/11 – Thứ ba tuần 32 Thường Niên. 14/11 – Thứ tư tuần 32 Thường Niên. 15/11 – Thứ năm. Thánh Albertô Cả. 16/11 – Thứ sáu tuần 32 Thường Niên. 17/11 – Thứ bảy. Thánh …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: Chúa Nhật 32 Thường Niên – 11.11.18

Chúa Nhật 32 Thường Niên B – 11.11.18 Chủ tế : Anh chị em thân mến, tin tưởng vào tình yêu Chúa là động lực giúp chúng ta biết sống quảng đại với Chúa và với anh em. Ước muốn nên hoàn thiện hơn mỗi ngày, chúng ta cùng dâng Chúa lời nguyện xin : “Bà góa nghèo này đã …

xem thêm

8/11: Thánh Giuse Nghi,Linh mục , Thánh Phaolô Ngân,Linh mục ,Thánh Martinô Thịnh,Linh mục, Thánh Gioan Baotixita Cỏn (Bốn),Lý Trưởng, Thánh Martinô Thọ (Nho),Viên chức Thu Thuế

8/11: Thánh Giuse Nghi,Linh mục , Thánh Phaolô Ngân,Linh mục ,Thánh Martinô Thịnh,Linh mục, Thánh Gioan Baotixita Cỏn (Bốn),Lý Trưởng, Thánh Martinô Thọ (Nho),Viên chức Thu Thuế Ngày 8 tháng 11:Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi,Linh mục (1793-1840) Ngày 8 tháng 11:Thánh Phaolô Nguyễn Ngân,Linh mục (1790-1840) Ngày 8 tháng 11:Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh,Linh mục (1760-1840) Ngày 8 tháng 11:Thánh …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 32 TN B – Manna Bảo Lộc

Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm B   Anh chị em thân mến, Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy sống đạo cách chân thành và thực thi đức bác ái mọi ngày trong đời, bởi vì Thiên Chúa luôn nhìn thấu tận đáy lòng của mỗi con người. Vậy giờ đây chúng ta thành tâm ăn …

xem thêm