Phụng Vụ

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 21 TN C

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN – C Is 66, 18-21; Dt 12, 5-7.11-13; Lc 13, 22-30 Chủ đề: MỌI NGƯỜI ĐƯỢC MỜI GỌI ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ Lời Chúa: “Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 13, 29). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 21 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 25/08/2019 – Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C. 26/08/2019 – Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên. 27/08/2019 – Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên. 28/08/2019 – Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên. 29/08/2019 – Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên. 30/08/2019 – Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên. 31/08/2019 – Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên. …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 21 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 21 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa yêu thương và cứu độ chúng ta qua Thánh Tử của Ngài. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin : Hội thánh luôn mời gọi con cái mình làm chứng cho Tin Mừng. Chúng …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 20 TN C

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN – C Gr 38, 4-6. 8-10; Dt 12, 1-4; Lc 12, 49-53 Chủ đề: THÂN PHẬN NGÔN SỨ Lời Chúa: “Thầy phải chịu một phép rửa và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất” (Lc 12, 50). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 20 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 20 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu đã làm bừng cháy ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng thế gian. Với ước mong con tim mình tràn ngập tình yêu Chúa, chúng ta khiêm tốn dâng lời nguyện xin : “Thầy đã đến …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 20 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   18/08/2019 – Chúa Nhật XX Thường Niên Năm C. 19/08/2019 – Thứ Hai Tuần XX Thường Niên. 20/08/2019 – Thứ Ba Tuần XX Thường Niên. 21/08/2019 – Thứ Tư Tuần XX Thường Niên. 22/08/2019 – Thứ Năm Tuần XX Thường Niên. 23/08/2019 – Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên. 24/08/2019 – Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên. 18/08/2019 – Chúa Nhật …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  15/08 Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời vừa bày tỏ tình thương đặc biệt Thiên Chúa dành cho Mẹ, vừa tiên báo cuộc vinh thắng mai hậu của mỗi người chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ …

xem thêm