Phụng Vụ

Lời Nguyện Tín Hữu CN 4 MV Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 4 MV Năm A Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Của Giới Trẻ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Của Thiếu Nhi Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A. CT : Sau lời truyền …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 3 MV A

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG – A Is 35,1-6.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 Chủ đề: NIỀM VUI ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN Lời Chúa: “Thầy có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác” (Mt 11,3). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 3 mùa vọng hôm …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 MV Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 MV Năm A Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Của Giới Trẻ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Của Thiếu Nhi Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A. CT : Anh chị em thân …

xem thêm

Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội

Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội Hôm nay toàn thể Giáo Hội tôn vinh Mẹ Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ. Đặc Ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” là bằng chứng về sức mạnh của Ân Sủng trên tội lỗi và sự chết. Phụng vụ đang ở giữa chặng …

xem thêm