Phụng Vụ

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10 tháng 12.2020

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10 tháng 12.2020 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 01/12/2020 Thứ Ba I Mùa Vọng. 1 02/12/2020 Thứ Tư I Mùa Vọng. 3 03/12/2020 Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng. 5 04/12/2020 Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng. 7 05/12/2020 Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng. 9 06/12/2020 Chúa Nhật Tuần II Mùa …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 1 MV Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 1 MV Năm B   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, hôm nay vào Mùa Vọng, Hội thánh muốn nhắc cho ta nhớ rằng Chúa sắp đến, chúng ta phải tỉnh thức. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện : Chúng ta cầu xin cho Hội thánh thực sự là …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 1 Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 1 Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Tầng mây xanh. 2-SH : Trở về đi 3-TV 79 4-Alleuia 1 5-DL : Dâng trọn cuộc đời 6-HL : nguyện mùa vọng   2-Tiếng vọng ca 1 7-KL : Trời cao

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-30 tháng 11.2020

21/11/2020 Thứ Bảy XXXIII Thường Niên Năm Chẵn Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ BÀI ĐỌC I: Kh 11, 4-12 “Hai vị tiên tri ấy đã làm cho dân trên hoàn cầu chịu nhiều khổ cực”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Có lời phán cùng tôi là Gioan rằng: “Hai chứng tá của Ta là …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXXIV TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXXIV TN Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Đức Kitô là Vua toàn thể vũ trụ, nhưng là một vị vua của tình thương và hòa bình. Với tâm tình yêu mến vị vua nhân ái, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. 1- Hội Thánh là dấu …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 34 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 34 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Tung hô Chúa Kitô Vua. 2-SH :  Hãy chổi dậy 3-ĐC : TV 22 4-Aleleuia Lễ Chúa Kitô Vua 5-DL : Dâng lễ 6-HL : 1-Lạy Chúa là Vua  2-Vinh quang Chúa. 7-KL: Xin cho muôn người

xem thêm