Phụng Vụ

Thánh Lễ: Nơi Thể Hiện Giáo Hội Hiệp Hành

Thánh Lễ: Nơi Thể Hiện Giáo Hội Hiệp Hành Thánh Thể là “nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Ki-tô hữu”[1]. Các bí tích khác cũng như các tác vụ và hoạt động tông đồ gắn liền với bí tích Thánh Thể và quy hướng về đó. Như vậy, Thánh Thể vừa đúc kết vừa tổng hợp đức tin …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 15 TN năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN 15 TN năm C Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, đạo Chúa Kitô là đạo tình thương, chỉ dùng tình thương mà cảm hóa và chinh phục người khác. Với quyết tâm sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương Chúa đã dạy, chúng ta cùng dâng lời cầu xin : Hội thánh là dấu chỉ …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 15 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

 CN 15 TNC – NGƯỜI SAMARITANO NHÂN HẬU LINK TẢI VỀ: PDF NHAC CN 15 TN C – NL: Đây thánh cung – ĐC: TV 68 – Alleluia 6 – DL: Dâng Chúa Trời – HL: 1/ Người Samaritano nhân hậu; 2/ Cũng một kiếp người – KL: Cảm tạ Chúa

xem thêm

Thánh Tôma Tông Đồ

Thánh Tôma Tông Đồ Thánh Thomas (Tôma) Tông Đồ hay cũng còn được gọi là là Đi-đy-mô, xuất thân từ một gia đình nghèo túng tại Galilea, Do-thái. Tuy nhiên, không ai biết về ngày tháng năm sinh của Ngài, cũng không ai biết Ngài đã sinh ra tại địa điểm cụ thể nào ở Galilea. Theo tương truyền, Ngài …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 14 TN năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN 14 TN năm C  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi người Kitô hữu cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Người. Với ước mong trở nên những sứ giả Tin mừng cứu độ, chúng ta cùng dâng lời cầu xin : Hội thánh là dấu chỉ ơn cứu độ Chúa sẵn …

xem thêm

Thánh Irênê, Giám Mục, Tử Đạo

Ngày 28 tháng 6 THÁNH IRÊNÊ, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO Thánh Irênê sinh tại Tiểu Á vào giữa thế kỷ II. Chúng ta biết được phần nào ngày sinh của Ngài, dựa vào bản tường thuật Ngài viết về thánh Pôlycarpô. Ngài viết cho Flôrinô: – “Tôi có thể nói với ông nơi thánh Pôlycarpô ngồi khi Ngài rao giảng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ  Mẫu 1 Chủ Tế: Anh chị em thân mến, chúng ta mừng lễ hai Thánh Tông đồ là hai cột trụ quan trọng của Hội Thánh , cả hai đã tuyên xưng và bảo vệ đức tin bằng tất cả cuộc sống và cái chết của mình. Chúng ta …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10 tháng 7.2022  

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10 tháng 7.2022   01/07 – Thứ Sáu đầu tháng. Tuần 13 Thường Niên. 02/07 – Thứ Bảy đầu tháng. Tuần 13 Thường Niên. + 03/07 – CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN. 04/07 – Thứ Hai tuần 14 Thường Niên. 05/07 – Thứ Ba tuần 14 Thường Niên. 06/07 – Thứ Tư tuần 14 Thường …

xem thêm