Phụng Vụ

Lời Nguyện Tín Hữu CN 13 TN năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN 13 TN năm C  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, có người nào biết được ý định của Thiên Chúa ? Ai hiểu được Chúa muốn gì ? Với ước mong được Chúa gan Đức Khôn ngoan và Thánh thần để giúp ta hiểu được thánh ý Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin : Hội thánh luôn bênh vực những …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu  

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Manna Bảo Lộc Anh chị em thân mến, Ai cũng hiểu trái tim là biểu tượng của tình yêu, hôm nay chúng ta kính Trái Tim Chúa chính là tôn kính tình yêu của Ngài. Trong tâm tình sốt sắng, chúng ta hãy dâng lên Thánh Tâm Chúa những ý nguyện …

xem thêm

Thánh Luy Gonzaga – Tuổi trẻ dâng hiến (lễ nhớ ngày 21.06)

Thánh Luy Gonzaga – Tuổi trẻ dâng hiến (lễ nhớ ngày 21.06) Luy Gonzaga sinh ngày 9 tháng 3 năm 1568, là con trưởng của hầu tước xứ Castiglione, miền bắc nước Ý. Danh tiếng gia đình và kỳ vọng của hầu tước đều được đặt cả vào Luy. Lên bốn tuổi, Luy đã bắt đầu cùng bố sống trong …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 20-30 tháng 6.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 20-30 tháng 6.2022 20/06 – Thứ Hai tuần 12 Thường Niên. 21/06 – Thứ Ba. Thánh Lu-y Gôndaga. 22/06 – Thứ Tư tuần 12 Thường Niên. 23/06 – Thứ Năm. SINH NHẬT TH. GIOAN TẨY GIẢ. 24/06 – Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. 25/06 – Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. + …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN Lễ MTC Năm C (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ CN Lễ MTC Năm C (Gợi Ý) – File PDF LINK TẢI VỀ: PDF CN_12C_TN Nhập lễ: Hát lên bài ca Đáp Ca: TV 62 Dâng lễ: Máu chiên bò Hiệp lễ: 1.Chính Mình Máu Chúa 2. Ta là bánh hằng sống Kết lễ: Thánh tâm CGS.

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Mình Máu Thánh CKT năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Mình Máu Thánh CKT năm C  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế Anh chị em thân mến, khi cùng với các tông đồ dự bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh thể để thánh hóa và dưỡng nuôi các tín hữu trong cuộc lữ hành trần thế. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 13-19 tháng 6.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 13-19 tháng 6.2022 13/06 – Thứ Hai. Thánh Antôn Pađôva. 14/06 – Thứ Ba tuần 11 Thường Niên. 15/06 – Thứ Tư tuần 11 Thường Niên. 16/06 – Thứ Năm tuần 11 Thường Niên. 17/06 – Thứ Sáu tuần 11 Thường Niên. 18/06 – Thứ Bảy tuần 11 Thường Niên. + 19/06 – CHÚA NHẬT …

xem thêm

Hạnh các Thánh: 13-06 Thánh Antôn Padua

Thánh Antôn ở Padua (1195-1231)   Quy tắc đời sống của Thánh Antôn là “từ bỏ mọi sự và theo Ðức Kitô”, đúng như lời ghi trong Phúc Âm. Nhiều lần Thiên Chúa đã gọi thánh nhân đến các hoạch định mới và ngài đã đáp ứng một cách nhiệt thành và tận tụy hy sinh để phục vụ Ðức …

xem thêm