Phụng Vụ

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-30 tháng 11.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-30 tháng 11.2022   21/11 – Thứ Hai. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. 22/11 – Thứ Ba. Thánh Cêcilia. 23/11 – Thứ Tư tuần 34 Thường Niên. 24/11 – Thứ Năm. TH. ANRÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO (CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM). 25/11 – Thứ Sáu tuần 34 Thường …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 34 TN năm C 

Lời Nguyện Tín Hữu CN 34 TN năm C  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, khi bị đóng đinh trên thập giá, người trộm lành đã thưa với Chúa Giêsu : Lạy Ngài, khi vào Nước Ngài, xin nhớ đến tôi. chúng ta cũng mượn lời khẩn cầu ấy để thân thưa với Thiên Chúa là Cha chúng ta : Hội thánh là một …

xem thêm

17 Tháng Mười Một Thánh Elizabeth ở Hung Gia Lợi (1207-1231) 

17 Tháng Mười Một Thánh Elizabeth ở Hung Gia Lợi (1207-1231)    Tuy cuộc đời của Thánh Elizabeth thật ngắn ngủi, nhưng lòng thương yêu ngài dành cho người nghèo và người đau khổ thật lớn lao, đến nỗi ngài được Giáo Hội đặt làm quan thầy của các tổ chức bác ái Công Giáo, và của Dòng Ba Phanxicô. …

xem thêm

Thánh Albertô Cả

Phụng vụ Chư Thánh – Thánh Albertô Cả     THÁNH ALBERTÔ CẢ Giám mục, Tiến Sĩ Hội Thánh (1206 – 1280) Thánh Albertô là một người thuộc thế hệ đầu của dòng Đaminh, Dòng được thành lập năm 1216. Ngài góp phần lớn trong những tiến triển quan trọng về trí thức trong thế kỷ XIII và Đức Giáo …

xem thêm

12 Tháng Mười Một Thánh Josaphat (1580?-1623)

  12 Tháng Mười Một: Thánh Josaphat (1580?-1623)       Thánh Josaphat, vị giám mục theo lễ điển Ðông Phương, được coi là vị tử đạo cho sự hợp nhất giáo hội vì ngài cố gắng đưa Chính Thống Giáo về hợp nhất với Rôma. Vào năm 1054, một sự chia cắt chính thức được gọi là đại ly giáo …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 14-20 tháng 11.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 14-20 tháng 11.2022 14/11 – Thứ Hai tuần 33 Thường Niên. 15/11 – Thứ Ba. Thánh Albertô Cả. 16/11 – Thứ Tư tuần 33 Thường Niên. 17/11 – Thứ Năm. Thánh nữ Êlisabét Hunggari. 18/11 – Thứ Sáu tuần 33 Thường Niên. 19/11 – Thứ Bảy tuần 33 Thường Niên. + 20/11 – CHÚA NHẬT …

xem thêm

Ngày 11/11: Thánh Martinô Thành Tour, giám mục

Ngày 11/11: Thánh Martinô Thành Tour, giám mục   Thánh Martinô Thành Tour, Giám Mục   Một người chống đối hành động vô lương tâm muốn trở nên một tu sĩ; một tu sĩ bị gài ép để trở nên một giám mục; một giám mục chống đối những người vô tôn giáo nhưng cũng xin tha thứ cho những …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 33 TN năm C & Lễ CTTĐVN

Lời Nguyện Tín Hữu CN 33 TN năm C & Lễ CTTĐVN CN 33 TN năm C Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ Tế: Anh chị em thân mến, kiên nhẫn chịu đựng thử thách trong tinh thần phó thác, tin tưởng vào Chúa quan phòng, là những việc mà mỗi Kitô hữu cần ghi nhớ và thực hiện trong cuộc sống thường ngày. …

xem thêm