Phụng Vụ

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XX TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XX TN Năm A    Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa là Chúa của mọi người, mọi dân tộc. Ngài yêu thương tất cả và muốn cứu độ tất cả. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa. 1- Hội Thánh là ánh sáng của muôn dân, Chúng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Anh chị em thân mến, Đức Maria đã luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa, vì thế Mẹ được Thiên Chúa ban phần thưởng quý báu nhất chính là Nước thiên đàng. Với niềm khát khao mai sau cũng được về trời cùng Mẹ, chúng ta hãy thành khẩn dâng lời cầu …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 19 tháng 8.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 19 tháng 8.2020 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 09/08/2020 Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A.. 10/08/2020 Thứ Hai XIX Thường Niên Năm Chẵn. 11/08/2020 Thứ Ba XIX Thường Niên Năm Chẵn. 12/08/2020 Thứ Tư XIX Thường Niên Năm Chẵn. 13/08/2020 Thứ Năm XIX Thường Niên Năm Chẵn. 14/08/2020 Thứ Sáu XIX …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XIX TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XIX TN Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa là Cha hay thương xót. Người luôn trợ giúp chúng ta dang lúc chúng ta cần. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. 1- Con thuyền Hội Thánh thường gặp nhiều phong ba bão …

xem thêm

Thánh Gioan Maria Vianney Bổn Mạng Các Linh Mục

THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY BỔN MẠNG CÁC LINH MỤC   “Có một người được Thiên Chúa sai đến…”   Đề tựa cho một cuốn sách viết về cha sở xứ Ars, Giám mục Henri Mazerat đã trích dẫn lời Phúc âm Gioan: “Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan” (Ga 1,6). Gioan Tẩy Giả được sai …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 18 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 18 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL: Hồn tôi ơi. 2-SH: Xin Ngài thương con 3-ĐC : TV 144 4-Alleluia 5 5-DL: Con dâng Chúa 6-HL: 1-Ta là Bánh ban sự sống.  2-Chúa mời chúng ta 7-KL: Xin cho muôn người

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 18 tháng 8.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 18 tháng 8.2020 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   01/08/2020 Thứ Bảy XVII Thường Niên Năm Chẵn. 02/08/2020 Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A. 03/08/2020 Thứ Hai XVIII Thường Niên Năm Chẵn. 04/08/2020 Thứ Ba XVIII Thường Niên Năm Chẵn. 05/08/2020 Thứ Tư XVIII Thường Niên Năm Chẵn. 06/08/2020 Thứ Năm …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XVIII TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XVIII TN Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa là Tình yêu. Người yêu thương, chăm sóc và dưỡng nuôi hết thảy mọi người. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. 1- Hội Thánh không những cung cấp lương thực …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 17 tháng 7.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 17 tháng 7.2020  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 26/07/2020. 27/07/2020. 28/07/2020. 29/07/2020. 30/07/2020. 31/07/2020.   26/07/2020 Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A BÀI ĐỌC I: 1 V 3, 5. 7-12 “Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, …

xem thêm