Phụng Vụ

Thánh Grêgôriô Cả

THÁNH GRÊGÔRIÔ CẢ Giáo Hoàng, Tiến Sĩ Hội Thánh (540 – 604) Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lịch sử Giáo hội, mỗi khi niềm tin của các tín hữu gặp khó khăn thử thách, Thiên Chúa lại cho xuất hiện một vị thánh để nâng đỡ đời sống và củng cố đức tin cho họ. Thánh …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 01-06 tháng 9.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 01-06 tháng 9.2020  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   01/09/2020 Thứ Ba XXII Thường Niên Năm Chẵn. 02/09/2020 Thứ Tư XXII Thường Niên Năm Chẵn. 03/09/2020 Thứ Năm XXII Thường Niên Năm Chẵn. 04/09/2020 Thứ Sáu XXII Thường Niên Năm Chẵn. 05/09/2020 Thứ Bảy XXII Thường Niên Năm Chẵn. 1 06/09/2020 Chúa …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXII TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXII TN Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Đường lối của Thiên Chúa thường khác xa với những suy nghĩ tầm thường của loài người. Luôn xác tín Thiên Chúa là Đấng thượng trí vô song, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. 1- Hội Thánh không ngừng …

xem thêm

Nên hiểu và áp dụng tự sắc Summorum Pontificum về việc dùng “phụng vụ La-tinh cũ” thế nào cho đúng?

Nên hiểu và áp dụng tự sắc Summorum Pontificum về việc dùng “phụng vụ La-tinh cũ” thế nào cho đúng? Chỉnh Trần, SJ. Manila 23/08/2020 Ngày 07/07/2007, Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI đã công bố thư gửi các Giám Mục Công Giáo toàn thế giới để giới thiệu Tự Sắc Summorum Pontificum[1] về việc sử dụng Lễ Quy Rôma do Đức Giáo …

xem thêm

 Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 23-31 tháng 8.2020

 Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 23-31 tháng 8.2020  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   23/08/2020 Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A. 24/08/2020 Thứ Hai XXI Thường Niên Năm Chẵn. 25/08/2020 Thứ Ba XXI Thường Niên Năm Chẵn. 26/08/2020 Thứ Tư XXI Thường Niên Năm Chẵn. 27/08/2020 Thứ Năm XXI Thường Niên Năm Chẵn. 28/08/2020 Thứ Sáu …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXI TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXI TN Năm A   Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh để tiếp tục công cuộc cứu độ của Người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. 1- Đức Thánh Cha là đấng kế vị Thánh Phêrô / và …

xem thêm