Phụng Vụ

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 5 PS Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 5 PS Năm B (Gợi Ý) 1-NL: Một bài ca mới 2-SH : Tôi dã thấy nước. 3-ĐC : TV 21. 4-Alleluia 1 5-DL: Ca khúc trầm hương 6-HL: 1- Thầy yêu chúng con.   2-Nơi con nương ẩn hay 3-Thầy là cây nho 7-KL: Đường đi có Chúa.  

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật IV PS Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật IV PS Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục và tu sĩ, chúng ta cầu xin Chúa sai đến đoàn chiên Chúa những chủ chăn tốt lành như lòng Chúa mong muốn. Chúng ta hãy cầu xin …

xem thêm

Tuyển Ca Chúa Chiên Lành

Tuyển ca Chúa Chiên Lành Chúa Chiên Lành 1 Chúa chăn nuôi tôi 1 Chúa Là Mục Tử 1 Chúa chăn nuôi tôi 2 Chúa Chiên Lành 2 Chúa khoan nhân Chúa là Mục tử 2 (tvv) Đồng cỏ xanh Đồng cỏ tươi Chúa chiên lành 3

xem thêm

Việc giáo dân lãnh chúc lành thay vì Rước lễ được qui định thế nào?

Việc giáo dân lãnh chúc lành thay vì Rước lễ được qui định thế nào? Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.   Hỏi: Hồi tháng 11-2008, vị phụ tá thư ký của Thánh Bộ …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 PS Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 PS Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Tôi mừng vui. 2-SH : Tôi đã thấy nước. 3-ĐC : TV 117 4-Alleluia Mừng Chúa PS 5-DL : Lễ dâng PS 6-HL : 1-Chúa là mục tử. 2-Bao la Tình Chúa 7-KL : Chúa PS

xem thêm

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 19-30 tháng 04.2021

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 19-30 tháng 04.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 19/04 – Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. 20/04 – Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh. 21/04 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. 22/04 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. 23/04 – Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. 24/04 – Thứ Bảy …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật III PS Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật III PS Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ phải kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và phải làm chứng về Chúa Phục sinh cho muôn dân. Ý thức trách nhiệm đó, chúng ta hãy sốt sắng cầu …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 PS Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 PS Năm B (Gợi Ý) 1-NL: Nào ta hãy mừng vui 2-SH : Tôi đã thấy nước 3-ĐC : TV 4 4-Alleluia : Lấy Alleluia của bài Mừng Chúa PS 5-DL: Lễ dâng PS 6-HL : 1-Trên đường Emmau.  2-Hoan ca PS 7-KL :  Nữ Vương thiên đàng  

xem thêm

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-18 tháng 04.2021

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-18 tháng 04.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   + 11/04 – CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH 12/04 – Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh. 13/04 – Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. 14/04 – Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh. 15/04 – Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh. 16/04 – Thứ …

xem thêm