Phụng Vụ

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 26 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 26 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Trèo lên cao sơn 2-SH: Xin thương tha 3-ĐC : TV 24 4-Alleluia  3 5-DL:  Máu chiên bò 6-HL : Tình yêu trong hành động.  2-Cũng một kiếp người 7-KL : Lời cầu cho xứ đạo

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 21-27 tháng 9.2020 

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 21-27 tháng 9.2020   Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN  21/09/2020 Thứ Hai XXV Thường Niên Năm Chẵn. 22/09/2020 Thứ Ba XXV Thường Niên Năm Chẵn. 23/09/2020 Thứ Tư XXV Thường Niên Năm Chẵn. 24/09/2020 Thứ Năm XXV Thường Niên Năm Chẵn. 25/09/2020 Thứ Sáu XXV Thường Niên Năm Chẵn. 26/09/2020 Thứ Bảy XXV …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 25 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 25 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Bao êm đềm 2-SH : Chúa không lầm 3-ĐC : TV 144 4-Alleluia 2 5-DL : Dâng Chúa 6-HL : Bao la tình Chúa.  2-Tình Chúa bao la 7-KL : Xin tri ân.

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXV TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXV TN Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa là tình yêu. Người yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. 1- Chúa Giêsu đã giao cho hàng Linh mục sứ mạng rao giảng …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 14-20 tháng 9.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 14-20 tháng 9.2020   Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   14/09/2020 Thứ Hai XXIV Thường Niên Năm Chẵn. 15/09/2020 Thứ Ba XXIV Thường Niên Năm Chẵn. 16/09/2020 Thứ Tư XXIV Thường Niên Năm Chẵn. 17/09/2020 Thứ Năm XXIV Thường Niên Năm Chẵn. 18/09/2020 Thứ Sáu XXIV Thường Niên Năm Chẵn. 19/09/2020 Thứ Bảy …

xem thêm

Bảy Chìa Khóa Để Hiểu Bí Tích Rủa Tội

Bảy Chìa Khóa Để Hiểu Bí Tích Rủa Tội Theo Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, Bí tích Rửa Tội (BTRT) là bí tích một trong ba bí tích khai tâm Ki-tô giáo: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. BTRT là sự tái sinh trong đời sống mới. Nghĩa là BTRT giúp người lãnh nhận bước từ trong …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXIV TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXIV TN Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa là Cha nhân từ hay thương xót, lúc nào Ngài cũng sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho những ai thật lòng sám hối ăn năn. Luôn tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 24 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 24 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Đi về nhà Chúa. 2-SH : Con nay trở về 3-ĐC : TV 102 4-Alleluia 1 5-DL : Lời trầm hương 6-HL : Bảy mươi lần bảy.  2-Đâu có tình yêu thương 7-KL : Ra về an bình

xem thêm