Tin Các Hạt

Họ Đạo Huyện Sử  Đón Cha Sở Mới: Cha Phêrô Trần Minh Phước.

Họ Đạo Huyện Sử  Đón Cha Sở Mới: Cha Phêrô Trần Minh Phước. Thứ Bảy ngày 12-08-2023, Họ Đạo Huyện Sử hân hoan đón tiếp quý Cha quản hạt, quý Cha, quý Tu Sĩ và Chủng Sinh, cùng quý khách đến dự Thánh Lễ nhận nhiệm sở Huyện Sủ của cha Phêrô Trần Minh Phước. Cha sở mới nói lên …

xem thêm

Họ Đạo Bàu Sen Đón Cha Phó Mới

Họ Đạo Bàu Sen Đón Cha Phó Mới Thứ Tư, ngày 09/08/2023. Cha Phaolô Lê Trung Khánh, nhận nhiệm vụ Phó xứ Họ Đạo Bàu Sen – hạt Cà Mau. MVTT/Hạt Cà Mau.

xem thêm

Họ Đạo Trà Lồng Đón Cha Phó Mới

Họ Đạo Trà Lồng Đón Cha Phó Mới  Vào lúc 9h00, ngày 5/8/2023, cộng đoàn Họ đạo Trà Lồng thuộc giáo hạt Trà Lồng, đã hân hoan đón mừng cha phó mới Sm. Nguyễn Thanh Cao. Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha. MVTT/Hạt Trà Lồng

xem thêm

Cha Martino Nguyễn Hoàng Hôn Nhận Nhiệm Sở Họ Đạo Rau Dừa

Cha Martino Nguyễn Hoàng Hôn Nhận Nhiệm Sở Họ Đạo Rau Dừa Ngày 04-08-2023 Cha sở Martino Nguyễn Hoàng Hôn cùng các Cha Phó Phêrô Nguyễn Xuân Việt – Cha phó Giuse Trần Tấn Phong – Cha phó Phêrô Võ Duy Tân nhận nhiệm sở Họ đạo Rau Dừa. MVTT/Hạt Cà mau

xem thêm

Cha Antôn Dương Văn Quyền nhậm nhiệm sở Giáo xứ Hoà Thành

Cha Antôn Dương Văn Quyền nhậm nhiệm sở Giáo xứ Hoà Thành Tâm tình, ước nguyện của Cha chánh xứ Antôn Dương Văn Quyền trong thánh lễ nhậm nhiệm sở Giáo xứ Hoà Thành hạt Cà mau. Hôm nay, thứ năm đầu tháng, thánh hóa các linh mục, Con dâng thánh lễ này trước tiên, xin quý ông bà anh …

xem thêm

Họ Đạo Sông Đốc Đón Cha Sở Mới

Họ Đạo Sông Đốc Đón Cha Sở Mới Tin Hạt Cà Mau: Hôm nay, ngày 2/8/2023 họ đạo Sông Đốc hân hoan chào đón Cha sở mới: Cha Dom. Châu Hoàng Ngọc. MVTT/Hạt Cà Mau

xem thêm