Học Kinh Thánh của cha Phêrô Lê Tấn Lợi

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Matthêu -Chương 25-28 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

WCT: Trình chiếu Học PÂ của cha Lê Tấn Lợi có sử dụng một số font chữ VNI nên chúng tôi xin kèm link để tải về bộ font VNI để quý vị nào thiếu Font VNI  sẽ thêm vào Folder Fonts trong ổ dĩa C trong computer và khi tải về PPT  HỌC MATT  về quý vị có thể …

xem thêm

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Matthêu -Chương 21-24 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Matthêu -Chương 21-24 – Lm Pet Lê Tấn Lợi LINK TẢI VỀ: Hoc Mt.21-24 Mt Chương 21   Mt Chương 22 More presentations from Nguyen Dien Mt chuong 23 More presentations from Nguyen Dien   Mt chuong 24 More presentations from Nguyen Dien

xem thêm

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Matthêu -Dẫn nhập & Chương 1- 4 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

Dẫn nhập và Chương 01 Chương 01 và dẫn nhập More presentations from Nguyen Dien   Chương 2:   Mt chuong 02   More presentations from Nguyen Dien   Chương 3: Mt chuong 03    More presentations from Nguyen Dien   Chương 4: Mt chuong 04 More presentations from Nguyen Dien

xem thêm