Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Chương 22, 23, 24

print

NB: Quý vị có thể vào trang Cùng Học Lời Chúa để tải về 4 PÂ, TĐCV, SÁCH KHẢI HUYỀN… theo link :

https://cunghocloichua.org/category/tai-tai-lieu-chlc/

 

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Chương 22, 23, 24 

LINK TẢI VỀ FILE PPT:

HOC TM LUCA CHUONG 22-23-24

 

HỌC LUCA CHƯƠNG 22

HỌC LUCA CHƯƠNG 23

HỌC LUCA CHƯƠNG 24