Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Chương 22, 23, 24 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

print

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Chương 22, 23, 24 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

LINK TẢI VỀ FILE PPT:

HOC TM LUCA CHUONG 22-23-24

 

HỌC LUCA CHƯƠNG 22

HỌC LUCA CHƯƠNG 23

HỌC LUCA CHƯƠNG 24