Mục Vụ

Giúp Người Trẻ Yêu Mến Thánh Thể

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B –  Mc 14,12-16. 22-26 Giúp Người Trẻ Yêu Mến Thánh Thể Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể. Vì yêu thương, Chúa đã đến trần gian sống giữa chúng con và hiến mạng sống mình để dẫn đưa chúng con tới nguồn …

xem thêm

Giáo Huấn 27: Các Ân Sủng Chúa Ban

Giáo Huấn 27: Các Ân Sủng Chúa Ban H. Ngoài ơn công chính hóa còn có ơn nào khác nữa không ? T. Ngoài ơn công chính hóa còn có Ơn Hiện sủng, Ơn Bí tích và các ơn đặc biệt gọi là Đặc sủng. *** Lời Chúa trong thư thánh Phêrô dạy: “Đức Ki-tô đã lấy thần lực của …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi B

CHÚA BA NGÔI Dẫn vào Thánh lễ Vinh danh Thiên Chúa Ba ngôi Ngôi Cha, Thánh Tử và ngôi Thánh Thần Xin cho khắp chốn thế trần Danh Cha cả sáng muôn dân tin thờ. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi: Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi (Mt 28,16-20). Chúa Cha đã …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN Lễ Chúa Ba Ngôi B

Rủ Nhau Rủ nhau về núi Gali Lệnh truyền rao giảng ra đi cứu đời Bước chân truyền giáo muôn nơi Quyền năng Thiên Chúa muôn đời Ba Ngôi Này anh này chị cùng tôi Ca khen Thiên Chúa bầy tôi làm gì. Lm Phêrô  Trương Điệu   Một Chúa Ba Ngôi Giê-su mặc khải Ba Ngôi, Chúa luôn hiện …

xem thêm

Người trẻ trong môi trường kỹ thuật số

Người trẻ trong môi trường kỹ thuật số Bài viết dưới đây được khai triển trong ánh sáng của: Tông Huấn “Chúa Kitô sống” số 86-88 Hầu hết người trẻ  đều có điện thoại thông minh. Họ hoàn toàn không còn xa lạ với môi trường kỹ thuật số. Đó là sân chơi hấp dẫn, nhưng cũng nhiều cạm bẫy. …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Sống Hiệp Nhất

Lễ Chúa Ba Ngôi B – 30/05/2021 – Mt.2 8,16-20 Giúp Người Trẻ Sống Hiệp Nhất Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Chúng con xin chúc tụng, thờ lạy và cảm tạ Chúa. Trong Bí tích cực trọng này, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy tình yêu …

xem thêm

Thiên Chúa yêu thương người trẻ

Thiên Chúa yêu thương người trẻ Bài viết dưới đây được khai triển trong ánh sáng của:  Tông Huấn “Chúa Kitô sống” số 112-117 Ai cũng cần yêu và được yêu. Đó là tâm lý rất đỗi bình thường của con người. Ít nhiều, mỗi người cảm thấy mình có khả năng yêu thương và được người khác quan tâm, …

xem thêm

Giáo Huấn 26: Chúa Ban Ơn Công Chính Hóa Chúng Ta

Giáo Huấn 26: Chúa Ban Ơn Công Chính Hóa Chúng Ta H. Ơn công chính hóa là gì ? T. Ơn công chính hóa là hồng ân Chúa ban, giúp chúng ta thông phần vào đời sống Ba Ngôi Thiên Chúa, và có khả năng hành động vì yêu mến Ngài. *** Lời Chúa: “Mọi người được trở nên công …

xem thêm

Đặc Sủng Và Hồng Ân: Hoa Trái Của Thánh Thần

Đặc Sủng Và Hồng Ân: Hoa Trái Của Thánh Thần Bình Hòa, OP. https://catechesis.net/ THẦN HỌC VỀ ĐOÀN SỦNG DỰA THEO KINH THÁNH VÀ CÁC VĂN KIỆN GẦN ĐÂY CỦA HỘI THÁNH. CÁC HỒNG ÂN VÀ HOA TRÁI CỦA THÁNH THẦN. CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN PHỤNG VỤ. Sau Công Đồng Vatican II, người ta thấy có …

xem thêm