Mục Vụ

Ảnh Tô Màu Cho Bé: CN 17-24 TN C

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM C CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM C CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM C CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM C CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM C CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM C CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM C CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM C

xem thêm

Gia đình Việt Nam trong cơn bão công nghệ số

Gia đình Việt Nam trong cơn bão công nghệ số DẪN NHẬP. Truyền thông kỹ thuật số phát triển với những tính năng vượt trội trong việc lan tỏa thông tin, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống quanh ta, mà còn làm thế giới xích lại gần nhau. Quả thật, công cụ hiện đại nầy giúp mọi người, mọi …

xem thêm

Gia Đình Thành Tâm Lắng Nghe Lời Chúa

21.07.2019 – Chúa nhật XVI Thường niên – Lc 10,38-42 Gia Đình Thành Tâm Lắng Nghe Lời Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đang tuôn đổ trên mỗi gia đình chúng con. Giờ này, chúng con đến bên Chúa để lắng nghe Chúa nói với chúng con, …

xem thêm

Thơ PÂCN 15 TN Năm C

CN 15 TN C ANH EM (Lc 10,25-37) Lối mòn hôm đó máu rơi Người quen rẽ bước như rời tình thương May sao còn có người lương Ra tay cứu vớt vấn vương tình người Giêsu khuyên bảo một lời Hãy làm như vậy muôn đời phúc vinh.  Lm Pet Trương Điệu

xem thêm

Gia Đình Thực Thi Giới Luật Yêu Thương

14.07.2019 – Chúa nhật XV Thường niên – Lc 10,25-37 Gia Đình Thực Thi Giới Luật Yêu Thương Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tôn thờ Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, đã vì yêu thương mà tuôn đổ bao ơn lành xuống trên gia đình, giáo xứ chúng con. Chúa là Tình Yêu, …

xem thêm